การตรวจสอบลายนิ้วปลอมของ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (finger scan Spoof Detection)

fingerscan-spoof-detection

เซนเซอร์ เครื่องสแกนลาลายนิ้วมือโดยทั่วไปอ่านรูปแบบลายนิ้วมือเพียงผิวเผินของผิวหนังที่ปลายนิ้วมือ ชนิดเซนเซอร์โดยทั่วไปนั้นรวมถึง capacitive, radio frequency, thermal และ optical arrays  ถึงแม้ว่าวิธีการของเซนเซอร์แต่ละชนิดจะมีพื้นฐานที่แตกต่างกันจากอันอื่น

Continue Reading

 Print  Email

เซ็นเซอร์ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ บนชิปเดี่ยว (ต่อ)

พิกเซล (IDENTIFYING PIXEL)

การจัดเรียงของพิกเซล(identifying pixel)ใช้ pixel-parallel image processing  กรณีที่ประมวลผลเยอะ แต่ละอุปกรณ์ประมวลผลในพิกเซล(identifying pixel) ต้องทำการประมวลผลภาพบนข้อมูลตัวเลขฐานสองเพื่อความรวดเร็วในการทำงานของ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ดังนั้น พิกเซล(identifying pixel)  ต้องเป็นดังนี้

Continue Reading

 Print  Email

เซ็นเซอร์ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ บนชิปเดี่ยว

สถาปัตยกรรมไมโครชิปที่รวมเอาเซ็นเซอร์ เครื่องสแกนนิ้วมือ และเครื่องตรวจสอบมาอยู่บนชิปเดี่ยว เครื่องตรวจสอบลายนิ้วมือสร้างจากการเรียงแถวของพิกเซล แต่ละพิกเซลประกอบด้วย อุปกรณ์ตรวจจับและอุปกรณ์ประมวลผล โดยอุปกรณ์ตรวจจับนั้นจะตรวจจับปริมาณประจุไฟฟ้าบนผิวของนิ้วมือเพื่อจะจับภาพ การระบุตัวตน

Continue Reading

 Print  Email

มือเปียก ปัญหาที่ท้าทาย ของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

สำหรับองค์กรที่ใช้ เครืื่องสแกนลายนิ้วมือใน หรือ finger scan การบันทึกเวลา และ ควบคุมการเข้าออก สำหรับพนักงานจำนวนมาก คงคุ้นเคยกับปัญหาในการใช้งานหนึ่งเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากงานของพนักงานเป็นงานที่ต้องอยู่กับความเปียกชื้นตลอดเวลา เช่น งานเกี่ยวกับอาหารทะเล อาหารแช่แข็ง โรงน้ำแข็ง หรือ ฯลฯ เป็นต้น

Continue Reading

 Print  Email