มาตรฐานการเปรียบเทียบลายนิ้วมือ ของ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

AIFS-fingerscan-standard

เทคโนโลยีระบบการเปรียบเทียบลายนิ้วมืออัตโนมัติ (AFIS) ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือ หรือ fingerscan มีการใช้งานที่แพร่หลายอย่างรวดเร็ว รวมถึงด้านความปลอดภัย  อย่างไรก็ตามการเร่งรีบใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี มาตรฐานที่เหมาะสมในอนาคต และวิธีการตรวจสอบความใช้ได้ของเทคโนโลยี มีแล้วโน้มที่จะส่งผลเสียเป็นวงกว้างในการบรรลุมาตรฐานที่คาดหวังไว้ในระยะยาว

สาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ หรือ finger scan เป็นที่ยอมรับและถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีขีวภาคด้วยกันอื่นๆ เช่น เครื่องสแกนใบหน้า (Face scan) เครื่องสแกนม่านตา (Iris scan) เครื่องสแกนโครงสร้างมือ (Hand scan) หรือ เครื่องสแกนเส้นเลือดฝอย (Vein Recognition) ทั้งที่บางเทคโนโลยีมีความแม่นยำสูงกว่าในทางทฤษฏี แต่ในทางปฎิบัติแล้วนั้น ปัจจัยหลายๆประการทำให้ เครื่องสแกนลายนิ้วมือยังเป็นที่นิยมและพบเห็นได้มากที่สุด เช่น เพราะเป็นอวัยวะที่ต่อหนึ่งคนมีถึง 10 ชิ้น ทำให้มีอะไหล่สำรองมากกว่าอวัยวะอื่นๆ หรือ แม้กระทั่งเพราะมี มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับอันเนื่องมาจากการใช้งานต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนาน เป็นต้น


สำหรับการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล เทคโนโลยีการระบุลายนิ้วมือนั้น

 • รากฐานมั่นคง : การระบุลายนิ้วมือมีการใช้งานมานานแล้วเป็นเครื่องมือในการใช้กฎหมายมากกว่า 100 ปี  และกลายเป็นมาตรฐานที่ยอมรับโดยปริยายสำหรับการระบุเอกลักษณ์บุคคล
 • ได้รับการทดสอบแล้ว: เทคโนโลยี AFIS (ระบบการเปรียบเทียบลายนิ้วมืออัตโนมัติ)ได้รับการพัฒนาทำให้ดีขึ้น และได้ทดสอบในใช้กับอุปกรณ์บังคับใช้ทางกฎหมายมาแล้วกว่า 2 ทศวรรษ
 • ชอบด้วยกฎหมาย: กฎหมายในระบบศาลสหรัฐฯ ทำให้หลักฐานการพิสูจน์ลายนิ้วมือได้รับการยอมรับในกระบวนพิจารณาตามกฎหมาย 
 • เสร็จสมบูรณ์: เทคโนโลยีการพิสูจน์ลายนิ้วมือมีระดับการวิจัยและพัฒนาดีกว่า เพราะสินค้าที่ผลิตจากผู้ประกอบการหลากหลายที่มีคุณภาพ แพร่หลายและมั่นคงในตลาด  ส่วนไบโอเมตริกส่วนใหญ่อื่นๆ เทคโนโลยีมาจากผู้จำหน่ายรายเดียว ทำให้มีความเสี่ยงในระยะยาว

ในปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสร้างภาพดิจิตอลและการคำนวณทำให้รู้จักกับวิธีการ AFIS ซึ่งใช้ภาพลายนิ้วมืออิเล็กทรอนิกส์“live-scan” เป็นพื้นฐานในการระบุตัวตน การเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วของระบบลายนิ้วมือ plain-impression AFIS ในระดับรัฐและสหพันธรัฐ  ทั้งในอุปกรณ์ที่มีขอบเขตการใช้งานขนาดใหญ่ รวมทั้งการระบุตัวตนด้านความปลอดภัย  การควบคุมเขตแดน การอพยพ และทหารเป็นต้น 

อย่างไรก็ตามอุปกรณ์ใหม่ของเทคโนโลยี AFIS โดยเฉพาะในเรื่องความปลอดภัยกำลังเร่งขีดจำกัดความสามารถของ AFIS อุปกรณ์ใหม่ของเทคโนโลยีลายนิ้วมือ plain-impression แยกจากอุปกรณ์บังคับใช้ทางกฎหมาย ในการใช้ข้อมูลที่เล็กลงมากเพื่อทำให้เวลาจับภาพลดลงและการเก็บข้อมูลที่จำเป็น ทั้งสองอย่างนี้เป็นมาตรฐานที่ไม่เคยมีมาก่อนของการดำเนินการระบุตัวต

พิจารณาความแตกต่างสำคัญระหว่างอุปกรณ์ AFIS ที่ได้รับการทดสอบแล้วในการใช้ทางกฎหมายกับอุปกรณ์ลายนิ้วมือ plain-impression ในระบบความปลอดภัย

 • อุปกรณ์ AFIS ที่ใช้ทางกฎหมายใช้การม้วนนิ้วลายนิ้วมือตั้งแต่ข้างเล็บถึงข้างเล็บอีกด้านของนิ้วเดียวกันเป็นพื้นฐานในการดำเนินการระบุตัวตน  ส่วนอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยอาจมีพื้นที่ลายนิ้วมือ plain-impression ที่สำคัญในกระบวนการระบุตัวตนอาจมีน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของพื้นที่ลายนิ้วมือที่ม้วนนั้น
 • อุปกรณ์ AFIS ที่ใช้ทางกฎหมาย ใช้ 8 หรือ 10 ภาพนิ้วมือเพื่อความแม่นยำ แต่ลายนิ้วมือที่ใช้ด้านความปลอดภัยใช้เพียง 1 หรือ 2 ภาพนิ้วมือ  ส่วนภาพลายนิ้วมือที่เหลือ 8 ภาพนั้นไม่ถูกจับภาพและไม่นำมาใช้ประโยชน์ในการเปรียบเทียบ
 • ระบบ AFIS ออกแบบมาเพื่อจัดการกับปัญหาธรรมดาของลายนิ้วมือที่พิมพ์ด้วยหมึก เช่น รอยเปื้อน หรือหมึกมากหรือน้อยเกินไป ส่วนภาพ livescan อิเล็กทรอนิกส์ของอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยก่อให้เกิดการบิดเบือนภาพ  การแยกของภาพหรือปัญหาคุณภาพอื่นๆที่สำคัญต่างจากปัญหาที่ได้รับจากลายนิ้วมือหมึก
 • ในอุปกรณ์ที่ใช้ทางกฎหมาย AFIS สร้าง “candidate list” ของคู่เหมือนลายนิ้วมือที่เป็นไปได้(มักจะมี 10-100) ซึ่งถูกตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบลายนิ้วมือที่เชี่ยวชาญเพื่อตัดสินว่าคู่ไหนเป็นคู่เหมือนที่แท้จริง ส่วนอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยนั้นมักจะเป็นแบบอัตโนมัติโดยสมบูรณ์และต้องการคู่เหมือนอันเดียวที่จะถูกระบุโดยระบบ ไม่ต้องการคนเข้าไปยุ่งเกี่ยว

ความถูกต้องแม่นยำของ AFIS ความคุ้มค่า-ประสิทธิภาพและการทำงานร่วมกันนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของภาพลายนิ้วมืออย่างสิ้นเชิง ถ้าภาพคุณภาพต่ำ ประสิทธิภาพของการระบุตัวตนของระบบ AFIS ก็จะลดลง เช่นนั้นเครื่องสแกนลายนิ้วมือแบบ live scan ก็อาจเป็นส่วนสำคัญที่สุดของอุปกรณ์ใหม่ จากด้านล่างเป็นการพิจารณาอันตรายของช่องโหว่ที่มาจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

 • เครื่องสแกนลายนิ้วมืออิเล็กทรอนิกส์  รู้กันดีว่าก่อให้เกิดการบิดเบือนภาพ การแยกของภาพหรือปัญหาคุณภาพอื่นๆ  ซึ่งปัญหานี้อาจไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องด้วยการใช้วิธีการประมวลผลภาพ AFIS มาตรฐาน และอาจมีส่วนสำคัญที่จะลดความแม่นยำการระบุตัวตน โดยเฉพาะในระบบขนาดใหญ่
 • แม้ว่า AFIS จะสามารถปรับให้ไม่รู้สึกต่อปัญหาการบิดเบือนที่เกี่ยวกับระบบของแต่ละยี่ห้อของเครื่องสแกน  การส่งภาพลายนิ้วมือจากเครื่องสแกนอีก
 • เครื่องที่มีความถูกต้องแม่นยำต่างกันจะลดประสิทธิภาพของการระบุตัวตนของ AFIS ในวิธีการที่ไม่ชัดเจน อย่างน้อยผู้จำหน่าย AFIS รายใหญ่ก็ไม่ยอมรับ AFIS ที่รวมเครื่องสแกนลายนิ้วมือจากหลายๆผู้ผลิต
 • FBI ได้รายงานอย่างไม่เป็นทางการว่าภาพลายนิ้วมือคุณภาพต่ำนั้นง่ายต่อการทำให้ภาพเสียหรือข้อมูลสูญหาย เมื่อบีบอัดโดยใช้เทคนิคการบีบอัดWSQ ของ FBI สำหรับการสื่อสารทางไกลและ/หรือการเก็บรักษาข้อมูล

FBI ร่วมมือกับ NIST พัฒนามาตรฐานคุณภาพของภาพลายนิ้วมือสำหรับอุปกรณ์ทางกฎหมาย FBI ได้ประกาศ “ข้อกำหนดคุณภาพอย่างต่ำ” ซึ่งบังคับสำหรับภาพลายนิ้วมือสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ทางกฎหมาย แต่ “ไม่มีมาตรฐานเป็นทางการสำหรับการวัดคุณภาพหรือการควบคุมคุณภาพของภาพนิ้วมือเดี่ยว” การใช้ให้เกิดประโยชน์ของเทคโนโลยี AFIS เกี่ยวกับอุปกรณ์ลายนิ้วมือ plain-impression ความก้าวหน้าของมาตรฐานที่เหมาะสมและการยืนยันเทคโนโลยีได้ กำลังนำไปสู่ปัญหา ในกรณีน้อยที่สุดการขาดมาตรฐานทางเทคนิค นำไปสู่การสร้างฐานข้อมูลลายนิ้วมือขนาดใหญ่ที่คุณภาพต่ำ ซึ่งภาพลายนิ้วมือที่รายงานนั้นไม่สามารถดำเนินการได้โดย AFIS มากไปกว่านั้นปัญหาเกี่ยวกับระบบที่รู้กันดีของอุปกรณ์เก็บสะสมข้อมูลอาจทำให้ข้อมูลเข้ากันไม่ได้กับข้อมูลที่เหมือนกันที่อยู่ในระบบอื่น เป็นผลให้ระบบข้างเคียงทำงานร่วมกันในระดับความแม่นยำลดลง

แม้ว่าจะไม่มีมาตรฐานเป็นทางการสำหรับคุณภาพนิ้วมือเดี่ยว แต่คุณภาพมาตรฐานของ FBI ถูกเชื่อว่าสามารถนำไปปรับได้กับภาพลายนิ้วมือ live scan “ข้อกำหนดคุณภาพอย่างต่ำ” ควรได้รับการอ้างอิงในทุกรายละเอียดการได้มา AFIS ของด้านความปลอดภัย แต่มาตรฐานFBI ไม่ประสบความสำเร็จพอที่จะกำหนดให้อุปกรณ์ live scan หรือระบบที่จะได้รับการทดสอบอย่างไรเพื่อให้แสดงให้เห็นว่า 1.ทำตามข้อกำหนดคุณภาพระหว่างการยอมรับเริ่มแรกของการทดสอบระบบ หรือ 2. ยังคงทำตามข้อกำหนดคุณภาพในระหว่างการใช้งานภายหลัง

ที่มา : www.fpusa.com

Tags: finger scan, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, fingerscan

 Print  Email