ระบบจดจำใบหน้า

ระบบจดจำใบหน้าแบบชีวภาพ (Biometric Facial Recognition)

facial-recognition-1

นอกจาก Face scan หรือ เครื่องสแกนใบหน้า จะถูกใช้ในการควบคุมการเข้าออกแล้ว เทคโนโลยีการรู้จำใบหน้า ยังถุกใช้สำหรับตรวจสอบบุคคลผ่าน Social Network อีกด้วย แม้ ภาพถ่ายไม่สามารถใช้ตรวจสอบ หรือ ระบุ ในการจดจำใบหน้าได้เสมอไปIdentixได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อแก้ไขในเรื่องนี้

FaceIt Argusได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการตรวจสอบด้วยวิธีการทางชีวภาพ เช่น เอกลักษณ์ของรอยผิวหนัง เพื่อให้ได้ผลที่เที่ยงตรงมากยิ่งขึ้นกระบวนการที่เรียกว่า การวิเคราะห์รอยบนพื้นผิว (Surface Texture Analyzing)ทำหน้าที่ได้เหมือนกับที่ระบบจดจำใบหน้านั้นทำได้ บางส่วนของผิวหนังจะถูกถ่าย (เรียกว่า Skin Print) ส่วนที่ถูกถ่ายนั้น จะถูกแบ่งออกเป็นช่องเล็กๆ ด้วยเทคนิคการคำนวณทางคณิตศาสตร์เพื่อแปลงค่าออกมาเป็นตัวเลข จากนั้น ระบบก็จะแยกว่า อันไหนคือ รูขุมขน และ อันไหนคือรอยผิวหนัง (Skin Texture) ซึ่งแตกต่างจากการใช้ระบบจดจำใบหน้าแต่เพียงอย่างเดียว ระบบนี้ยังสามารถแยกความแตกต่างของ ฝาแฝด ได้อีกด้วยข้อมูลจาก Identix เผยว่า การทำงานร่วมกันของระบบจดจำใบหน้า กับ ระบบการวิเคราะห์พื้นผิว ให้ความแม่นยำมากกว่าเดิม 20-25 เปอร์เซ็นเลยทีเดียว

ในตอนนี้ FaceItใช้ 3 วิธีในการยืนยัน หรือ ระบุ วัตถุ:

  • เส้นสมมุติ (Vector)
  • การวิเคราะห์ลักษณะเด่น (Local Feature Analysis)
  • การวิเคราะห์รอยบนพื้นผิว (Skin Texture Analyzing)

แม่แบบเส้นสมมุติ (Vector Template)

เป็นพื้นฐานในการใช้เพื่อการค้นหา้อมูลจากฐานข้อมูลทั้งหมด (สำหรับ 1 การค้นหาขึ้นไป)การวิเคราะห์ลักษณะเด่น (The local Feature Analysis) ทำหน้าที่ในการค้นหาที่ได้รับคำสั่งมาจากการใช้แม่แบบเส้นสมมุติการวิเคราะห์ลักษณะพื้นผิว (The Surface Texture Analysis) เป็นขั้นตอนสุดท้าย ที่ทำหน้าที่ถัดจากแม่แบบการวิเคราะห์ลักษณะเด่น โดยอาศัยคุณลักษณะเด่นของผิวหนังที่ถ่ายมา ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลที่มีความละเอียดสูงFaceItมีข้อได้เปรียบเหนือกว่าระบบอื่นๆในเรื่องของการรวบรวมแม่แบบทั้ง 3 อย่างนี้ เมื่อเทียบกันแล้ว มันไม่ได้มีความพิเศษในการตรวจจับการแสดงสีหน้า รวมไปถึง การกระพริบตา การทำหน้าบึ้ง หรือการยิ้ม แต่มันมีความสามารถในการตรวจจับใบหน้าที่มี หนวด เครา และเอกลักษณ์เฉพาะของแว่นตาระบบยังสามารถแยกเผ่าพันธ์ และเพศได้อีกด้วยแต่อย่างไรก็ตาม มันไม่ใช่ระบบที่ดีนัก เพราะยังคงมีปัจจัยบางอย่างที่ทำให้ระบบทำงานผิดพลาด เช่นแสงสะท้อนบนแว่นตาที่มีมากไป, ผมยาวปิดกลางใบหน้า, สภาพแสงไม่เหมาะสม เช่น สว่าง-จ้า จนเกินไป, รูปภาพขาดรายละเอียด (ถ่ายไกลไป)

Identixไม่ได้เป็นบริษัทเดียวที่มีระบบการจดจำใบหน้า ในขณะที่บริษัทอื่นก็ทำในแบบเดียวกับที่Identixทำ ซึ่งก็มีคุณลักษณะที่แตกต่างกันออกไป เช่น บริษัทที่ชื่อว่า Animetixที่สร้างผลิตภัณฑ์ที่ชื่อ FacEngine ID SetLightซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาสภาพแสง เพื่อลดความผิดพลาดในการจับภาพ Sensible Vision มีผลิตภัณฑ์ที่รักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ด้วยระบบจดจำใบหน้า คอมพิวเตอร์จะเปิดขึ้นได้เพียงเท่านั้น จนกว่าจะมีผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของเครื่องเท่านั้นที่จะเข้าถึงระบบได้ เมื่อผู้ใช้ละสายตาไปทางอื่น คอมพิวเตอร์ก็จะปิด เพื่อป้องกันผู้ใช้อื่นเข้ามาใช้งานอันเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้ระบบจดจำใบหนัาและลักษณะผิวหนัง กำลังจถูกใช้งานแพร่หลายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ เนื้อหาส่วนต่อไป เรา

จะมาดูกันว่าพวกเขาจะใช้งานเทคโนโลยีเหล่านี้ ที่ไหน อย่างไร และอะไรบ้าง เป็นสิ่งที่กำลังจะมาในอนาคตอันใกล้นี้การใช้งานในด้านต่างของระบบจดจำใบหน้าในอดีตนั้น การใช้ซอฟแวร์การจดจำใบหน้าบุคคลทั่วไปเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฏหมายการละเมิดสิทธิมนุษยชนว่าด้วยการถ่ายภาพบุคคลแบสุ่มทร่ามกลางฝูงชนจำนวนมาก รัฐบาลบางประเทศก็ใช้ระบบดังกล่าวเพื่อความปลอดภัย และกำจัดการก่ออาชญากรรม รัฐบาลสหรัฐอเมริกา เพิ่งจะเริ่มโครงการที่ชื่อว่า US-VISIT (United States Visitor and Immigrant Status Indicator Technology)ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายไปที่นักท่องเที่ยวที่ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในสหรัฐอเมริกา เมื่อนักท่องเที่ยวรับวีซ่าของพวกเขาแล้ว พวกเขาจะต้องพิมพ์ลายนิ้วมือ และถ่ายภาพเพื่อนำข้อมูลไปตรวจสอบกับฐานข้อมูอาญากรที่รัฐบาลต้องการ ไม่ว่านักองเที่ยวจะเข้าประเทศด้วยช่องทางไหนก็ตาม แต่อย่างไรก็ตาม ตอนนี้มีหลายสถาณการณ์ที่ทำให้ซอฟแวร์กลายมาเป็นที่รู้จัก เพราะระบบที่มีราคาถูกลง ทำเกิดกรใช้กันอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ตอนนี้พวกมันทำงานร่วมกันได้กับกล้องถ่ายรูปและคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีใช้บริการในธนาคารและสนามบินหลายแห่งแล้วในขณะนี้ ปัจจุบัน TSA กำลังทำงานอย่างหนังในเรื่องของการทดสอบโครงการขึ้นทะเบียนนักท่องเที่ยว (Registered Traveller Program) โดยโครงการจะทำงานด้วยความรวดเร็วในการคัดกรองผู้โดยสารที่ซึ่งอาสาให้ข้อมูลและประเมินความปลอดภัยในการทำงาน ที่สนามบินจะมีช่องทางพิเศษสำหรับการลงะเบียนและตรวจสอบคุณลักษณะเด่นบนใบหน้าของนักท่องเที่ยว เพื่อความรวดเร็วยิ่งขึ้น

อีกหนึ่งประโยชน์ของการใช้ระบบนี้คือ การทำธุรกรรมผ่านตู้กดเงินสด และตู้ ATM ซอฟอวร์นั้นจะตรวจสอบใบหน้าของผู้ทำรายการ ได้แย่างรวดเร็ว หลังจากที่ลูกค้าของธนาคารนั้นๆเปิดบัตรแล้ว ตู้ก็จะจับภาพเจ้าของบัตรด้วยระบบดิจิตอล ซอฟแวร์ FaceItจะสร้างแม่แบบใบหน้าของเจ้าของบัตร เพื่อป้องกันการลักลอบใช้โดยมิได้รับอนุญาติ รูปภาพ (Picture ID) และรหัสผ่าน (Personal Identification Number orPIN) บนบัตรเครดิตไม่จำเป็นอีกต่อไปในการยืนยันตัวตน และนี่คือวิธีที่จะทำให้ปัญหาการสวมรอยหมดไปในที่สุด ในตอนแรก เราได้กล่าวถึงระบบที่ถูกใช้ในเขตการดูแลของสถานีตำรวจ Tampa และในเมือง Yborว่าทำงานโดยไม่คำนึงถึงการยืนยอมจากคนที่ถูกถ่าย ในทางกลับกันระบบก็มีข้อดีที่ว่านำ

ความปลอดภัยมาให้ แต่เอาเข้าจริงแล้ว ความปลอดภัยก็ไม่สามารถแทนที่การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลไปได้ หลายเสียงเห็นว่าการละเมิดนี้ดีมากในแง่ของการรักษาความปลอดภัยทางชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน แต่ปัญหาก็ยังไม่จบตรงนี้ พวกเขาเล็งเห็นถึงความเสี่ยงที่จะมีการสวมรอย (IdentityTheft) เกิดขึ้น แม้ระบบจดจำใบหน้าจะมีการนำมาใช้งานมากยิ่งขึ้นเท่าไหร่ ก็อาจจะเกิดปัญหาการสวมรอยเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวไม่น่าเชื่อว่า ประโยชน์คุณูประการของระบบจดจำใบหน้า จะมาพร้อมกับข้อเสียในหลายๆด้าน ผู้ผลิตหลายรายกำลังทำงานอย่างหนัก ในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพรวมไปถึงความแม่นยำในการจดจำของระบบ ให้มีมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ที่มา :http://electronics.howstuffworks.com

Tags: Face scan, เครื่องสแกนใบหน้า, Biometrics

 Print  Email