เครื่องสแกนลายนิ้วมือ มีกล้องถ่ายรูปได้ ในตัว ใช้ทำอะไร ?

เครื่องสแกนลายนิ้วมือถ่ายรูปได้-finger-scan-with-camera

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ โดยทั่วๆไปมักจะมีแค่ส่วนประกอบหลักเหมือนๆกัน คือ หน้าจอแสดงผล คีย์แพดปุ่มตัวเลข ตัวอักษรสำหรับสั่งการตัวเครื่อง ไฟ LED เขียวแดงสำหรับแสดงสถานะการสแกนว่าผ่านหรือไม่ผ่า่น และ เลนส์สแกนนิ้วมือสำหรับให้ผู้ใช้วางนิ้ว แต่มี เครื่องสแกนลายนิ้วมือบา่งยี่ห้อ บางรุ่นที่มี กล้องถ่ายรูป หรือ Camera built-in มากับตัวเครื่อง

วัตถุประสงค์ของการใช้ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ มีกล้อง นั้น มีวัตถุประสงค์หลักๆ 2 รุปแบบคือ

  1. ใช้เป็นฟังก์ชั่นเสิรมเพิ่มเติมเรื่องความปลอดภัย ระบบการรักษาความปลอดภัยหรือระบบ Access Conrol โดยใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือควบคุมประตูนั้นถึงแม้จะเป็นที่ยอมรับว่ามีระดับความปลอดภัยสูงกว่าระบบก่อนหน้าอย่างระบบบัตร อันเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีชีวภาพที่เป็นการพิสูจน์เอกลักษณ์เฉพาะของบุคคลที่ทำการลอกเลียนหรือปลอมแปลงได้ยาก อีกทั้งเนื่องจากเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายคนเรา โอกาสสูญหาย หรือ ถุกหยิบฉวยไปใช้โดยบุคคลอื่นเพื่อกระทำการไม่พึงประสงค์จึงเกิดขึ้นได้ยาก อย่างไรก็ตามในการติดตั้งเครื่องสแกนนิ้วกับระบบควบคุมประตูเองนั้น ถึงแม้จะป้องกันการเข้า-ออกของบุคลภายนอกได้ในระดับปลอดภัยสูง แต่ก็ยังไม่ 100% ยังมีกรณีที่สามารถเล็ดรอดผ่านเข้า-ออกประตูโดยบุคคลที่ไม่่มีสิทธิ์ได้ เช่น การเดินตามหลังบุคลที่มีสิทธิ์ผ่านประตูเข้าไป เป็นต้น ซึ่งเคสนี้ไม่ว่าเครื่องสแกนนิ้วจะทำหน้าที่ได้มีประสิทธิภาพดีแค่ไหนก็ไม่สามารถป้องกันบุคคลที่จ้องจะหาจังหวะเดินตามคนที่มีสิทธิเข้ามาได้ ทำให้ระบบรักษาความปลอดถัยไม่ 100% จึงมีการนำ finger scan ไปใช้ร่วมกับระบบ CCTV หรือกล้องวงจรปิด เพื่อป้องกั้นช่องโหว่ดังกล่าว โดยเมื่อมีผู้ใช้งาน finger scan เครื่องจะส่งสัญญาณไปยังกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งอยู่ในบริเวณนั้นและเชื่อมต่อสัญญาณเข้าด้วยกัน ให้ทำการบันทึกภาพและ Snap Shot ใบหน้าของผู้ที่กำลังสแกนลายนิ้วมือไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งก็จะสามารถจับภาพผู้ที่จ้องจะเดินตามหลังเข้ามาได้ด้วย แต่การติดตั้งสองระบบควบคู่กันดังกล่าวทำให้ต้องเสียงบประมาณฟุ่มเฟือยสูงกว่าปกติ สำหรับผู้ใช้ระบบเล็กๆที่ไม่ต้องการบริหารจัดการสองระบบควบคู่กันก็นับเป็นความยุ่งยาก เวลาที่ต้องเอาข้อมูลที่ได้จากระบบ fingerscan ไปเทียบกับภาพที่ได้จากกล้องวงจรปิด เพราะ การเก็บข้อมูลบันทึกจะเป็นคนละรูปแบบและคนละที่กัน
    ในยุคต่อมาเมื่อเทคโนโลยีของระบบกล้องถ่ายรูปของโทรศัพท์มือถือได้มีการพัฒนาให้มีขนาดเล็ก แต่มีความละเอียดสูง จึงมีการนำมาประยุกต์ใช้กับเครื่องสแกนลายนิ้วมือ โดย Built-in กล้องถ่ายรูปลงไปในตัวเครื่องเพื่อใช้ถ่ายรูปผู้ที่มาสแกนแทนกลอ้งวงจรปิด เพื่อให้เป็นระบบเดียวกันและง่ายต่อการเปรียบเทียบ ซ้ำยังประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องติดตั้งสองระบบเหมือนช่วงแรกนั่นเอง
  2. ใช้เป็นเครื่องตรวจสอบในการบันทึกเวลาการทำงาน ในการบันทึกเวลาการทำงาน (Time Attendance) ของพนักงานโดยการสแกนลายนิ้วมือ ถึงแม้จะเป็นระบบที่สามารถป้องกันการตอกบัตรบันทึกเวลาแทนกันของพนักงานได้ 100% แต่ในกรณีมีปัญหาข้อโต้งแย้งจากการใช้งานได้อยู่บ้าง เช่น กรณี พนักงานแจ้งว่าสแกนแล้วแต่ไม่มีข้อมูลในการคำนวณเวลา กลายเป็นขาดงานเพราะข้อมูลหายไป ซึ่งไม่มีหลักฐานใดๆมายืนยันได้ การติดตั้งกล้องวงจนปิดเพื่อดูการสแกนลายนิ้วมือ หรือ การติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ มีกล้อง ก็เพื่อถ่ายรูปพนักงานขณะใช้งานเครื่องเก็บไว้ในหน่วยความจำของเครื่อง เผื่อไว้ยืนยันเวลามีข้อโต้แย้งลักษณะนี้เกิดขึ้น ก็สามารถนำรูปถ่ายมายืนยันได้

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ มีกล้อง ใช้ได้ผลจริงหรือไม่?

ถึงแม้จะมีการติดตั้ง Camera มากับ finger scan บางรุ่น แต่ก็ยังมีปัญหาว่าไม่สามรถจับภาพใบหน้าของผู้ใช้งานได้ เนื่องจากผู้ใช้เบือนหน้าหลบออกจากตำแหน่งที่จับภาพได้ สวมหมวก สวมใส่แว่นตา ผู้พัฒนาเครื่องสแกนนิ้ว ในปัจจุบันระบบ face detection  Thecnology มาใช้ควบคู่ด้วย เช่น ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ยี่ห้อ suprema รุ่น ฺฺBio Station T2 ซึ่งเป็น finger scan รุ่นหนึ่งที่มีกล้องถ่ายรูปในตัวที่ิติดตั้งเทคโนโลยีดังกล่าวมากับตัวเครื่องเพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยให้สูงมากยิ่งขึ้น โดยผู้ใช้จะไม่สามารถสแกนลายนิ้วมือผ่านระบบได้หากกล้องถ่ายรูปไม่สามารถจับภาพใบหน้าผู้ใช้ที่กำลังสแกนลายนิ้วมืออยู่ได้ด้วยสาเหตุใดๆ เช่น ปิดบังใบหน้า หรือ จงใจหลบหลีกการจับภาพ เป็นต้น รูปถ่ายที่ได้จากการ Snap Shot จะถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำของตัวเครื่อง โดยบันทึกไว้ในรูปของ รหัสผู้ใช้ และ วัน เดือน ปี เวลา ที่ถ่ายรูปไว้ได้ เพื่อสามารถเรียกดูย้อนหลังกรณีมีข้อโต้แย้งในการใช้งานเกิดขึ้น หรือ เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และต้องการเรียกดูใบหน้าผู้ต้องสงสัยย้อนหลัง  ก็สามารถเรียกดูโดย Save รูปที่เก็บไว้ในหน่วยความจำเครื่องออกมาดูได้ทันที  หรือในกรณีต้องการใช้เป็นระบบตรวจสอบใบหน้าแบบ Realtime Monitoring ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน โดยหน้าจอ Monitor ของผู้ควบคุมจะแสดงรูปถ่ายของผู้ใช้ที่กำลังสแกนลายนิ้วมือ เปรียบเทียบกับรูปถ่ายของเจ้าของรหัส เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่กำลัง Monitor หน้าจอสามารถตรวจสอบได้ทันทีแบบ Realtime ว่าใช่บุคคลคนเดียวกันหรือไม่ นอกจากนั้น camera ความละเอียดสูงที่่ติดตั้งอยู่หน้าตัวเครื่องนอกจากจะทำหน้าที่ Snap Shot รูปภาพผู้ใช้แล้ว ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์เป็น Vidoephone ได้อีกด้วย

จึงนับเป็นการก้าวล้ำไปอีกขั้นของระบบบันทึกเวลาการทำงาน และ รบบรักษาความปลอดภัยด้วย เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ที่เพิ่มเติมฟังก์ชั่นที่ยกระดับความมั่นใจให้กํบองค์กรได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามในเรื่องของงบประมาณค่าใช้จ่าย เครื่องรุ่นมีกล้องถ่ายรูป มักจะอยู่ในเครื่องที่เป็นระดับรุ่น TOP ของแต่ละยี่ห้อเป็นหลัก ทำให้ราคาโดยเฉลี่ยของรุ่นที่มีกล้องอาจสูงกว่าเครื่องที่ใช้งานปกติโดยทั่วไปอยู่บ้าง แต่หากพิจารณาแล้วว่าความคุ้มค้าในการลดข้อโต้แย้ง และ ความคุ้มค่าในการเพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยที่ได้ ก็คุ้มที่จะลงทุน

อีกกรณีหนึ่งที่ช่วยเสริมเพิ่มเติมเข้ามาในแง่ของการรักษาความปลอดภัยสำหรับ finger scan มีกล้องถ่ายรูปก็ือ การถ่ายรูป ผู้ที่พยายามผ่านเข้าออกประตูโดยการพยามปลอมแปลงนิ้ว หรือ วางนิ้วบนเครื่องสแกนลายนิ้วมือ โดยเก็บบันทึกตามวัน เดือน ปี เวลาที่เกิดเหตุได้ ต่างกับเครื่องแบบไม่มีกล้องถ่ายรูป ที่แทบไม่สามารถระบุได้ว่ามีใครมายุ่งกับเครื่องบ้าง

และถึงแม้การที่ต้อง ถ่ายรูป และ เก็บรูปถ่ายไว้ในหน่วยความจำของตัวเครื่องจะทำให้เสียพื้นที่หน่วยความจำส่วนหนึ่งไปกับการเก็บรูปถ่าย แต่ก็ไม่มีปัญหาสำหรับ fingerscan รุ่นที่มีกล้อง เพราะโดยมากมักจะเป็นรุ่นใหญ่ที่สุดใน ซีรีย์อยู่แล้วจึงมีฟังก์ชั่นครอบคคลุมครบ และ หน่วยความจำขนาดใหญ่มากที่สามารถเก็บบันทึกรูปที่ถ่ายไว้ยย้อนหลังได้อย่างเพียงพอ

ปัจจัยในการพิจารณา เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ถ่ายรูปได้

สรุปการพิจารณาว่าจะใช้เครื่องที่มีกล้องถ่ายรูป หรือ ไม่มี อาจพิจารณาจากปัจจัยต่างๆดังต่อไปนี้

  • ต้องการยกระดับความปลอดภัยของระบบ Access Control ให้แน่นหนายิ่งขึ้น
  • ลดข้อโต้แย้งเรื่องการปลอมแปลง และ การหลีกเลี่ยงการสแกนนิ้วมือผ่านประตูของพนักงาน
  • ใช้เป็นหลักฐานเพื่อแก้ไขบันทึกเวลาการทำงาน ในกรณีพนักงานแจ้งว่าสแกนไม่ติด
  • ต้องการะบบ Vedio Doorphone เพิ่มเติมอยู่แล้ว
  • ต้องการดูเปรียบเทียบใบหน้าของคนที่ผ่านเข้าประตู กับใบหน้าในแฟ้มประวัติแบบ Real Time
  • ต้องการหลักฐานรูปถ่ายผู้ผ่านเข้า-ออกย้อนหลังเพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจกรณีมีเหตุไม่พึงประสงค์

ด้วยการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ของหน่วยประมวลผล และ เทคโนโลยี OS ต่างๆ รวมถึงความละเอียดของกล้องถ่ายรูป เชื่อว่าในอนาคตอันใกล้ เทคโนโลยีชีวภาพอย่าง เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ก็คงมีลูกเล่นอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อสนองตอบความต้องการของผู้ใช้อีกแน่นอน

Tags: finger scan, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องสแกนนิ้ว, fingerscan

 Print  Email