• Home
  • Fingerprint Scanner
  • การติดต่อสื่อสาร ของ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ตอนที่ 1

8 วิธีการดึงข้อมูลของ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Finger scan Communication)

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ในปัจจุบัน สามารถติดต่อสื่อสารกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้หลากหลายวิธีด้วยกัน ตามเทคโนโลยีการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไป และ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ หลายๆรุ่น หลายๆยี่ห้อ ก็มักมีทางเลือกให้สามารถติดต่อสื่อสารได้หลายทาง โดยมีฟังก์ชั่นของ Communication ให้ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสม

ช่องต่างการติดต่อสื่อสารมาตรฐานที่ติดมากับตัวเครื่องที่พบเห็นได้จากเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่นต่างๆในท้องตลาดปัจจุบันที่มักพบเห็นได้ทั่วไป เช่น USB Flash Drive,USB Host,RS-485,TCP/IP,Dyndns, Web Server,Wifi, และ GPRS เป็นต้น ส่วนจะเลือกใช้วิธีไหนนั้นจำเป็นต้อรู้วัตถิประสงค์ของแต่ละวิธีคร่าวๆก่อนตัดสินใจเพราะการติดต่อสื่อสารแต่ละวิธีก็เพื่อวัตถุประสงค์การทำงานที่แตกต่างกันไปแบ่งเป็นช่องทางการสื่อสารต่างๆ 3 ทางคือ 1.TCP/IP  2.USB และ 3.Comport  ดังนี้

การติดต่อสื่่อสารผ่าน TCP/IP

finger-scan-lan-setting

การดึงข้อมูลผ่านระบบ TCP/IP (TCP/IP (Transmitsion Control Protocol/Internet Protocol) ถือเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารมาตรฐานของเครื่องสแกนลายนิ้วมือในยุคปัจจุบัน เพราะเป็นระบบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและแต่ละองค์กรก็มักจะมีระบบนี้ Set up อยู่แล้ว การติดตั้งจึงเป็นไปในลักษณะเข้าไปเชื่อมต่อกับระบบเดิมที่มีอยู่ก่อนทำให้ประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่าย ไม่จำเป็นต้องเดินสายสัญญาณระบบใหม่ทั้งหมด เพียงเดินสายสัญญาณจาก finger scan ไปยัง Switch Hub ที่อยู่บริเวนใกล้เคียงจุดติดตั้งที่สุดได้ทันที การสื่อสารผ่านช่องทาง TCP/IP ของเครื่องสแกนลายนิ้วมือแบ่งเป็นวิธีการต่างๆดังนี้

 1. LAN (Local Area Network)

LAN เป็นระบบเครือข่าย แบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันในระยะจำกัด เช่น ในอาคารเดียวกัน หรือบริเวณเดียวกันที่สามารถลากสายถึงกันได้โดยตรง ส่วนมากจะใช้สายเคเบิ้ล หรือ ที่เรียกกันว่า สายแลน(UTP) เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อ อัตราเร็วของเครือข่าย LAN อยู่ที่ระหวาง 1-100 Mbps ทั้งนี้ความเร็วขอมูลขึ้นอยู่กับ ตัวกลางสายส่งที่ใช้ เทคนิคการส่งสัญญาณ และข้อกำหนดของผู้ให้บริการเน็ตเวิร์ค โดยเครื่องสแกนลยนิ้วมือจะมี Port RJ 45 สำหรับเชื่อมต่อกับสาย UTP และ มีเมนูหน้าตัวเครื่องสำหรับตั้งค่าที่จำเป็น เช่น IP Address,Subnet,Gateway ซึ่งเมื่้อเชื่อมต่อเครื่องเข้าระบบและ ตั้งค่า Configuration ต่างๆให้สอดคล้องกับ LAN ขององค์กรแล้ว ก็สามารถติดต่อสื่อสารกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ได้ทันที โดยปกติระยะทำการของระบบ LAN จะครอบคลุมรัศมี 100 เมตรแต่สามารถครอบคลุมได้ไกลกว่านั้นหากมีการใช้สายใยนำแก้ว (Fiber Optic ) ในการเชื่อมต่อเป็นสายหลักของเครือข่าย

2.Leased Line

ถึงแม้วัตถุประสงค์หลักของการสื่อสารผ่านระบบ LAN หรือ (Local Area Network) จะเน้นการติดต่อสื่ออสารเฉพาะภายในองค์กรหรือภายในบริเวนที่จำกัด แต่สำหรับองค์กรที่มีการบริหารงานหลาย Site หรือมีหน่วยงานย่อยต่างสถานที่กัน และ ยิ่งถ้าเป็นองค์กร ที่ว่าด้วยเครื่องจำนวนหลาย ๆ เครื่อง มี Proxy Server ขององค์กรเองและต้องการอินเทอร์เน็ตมีคุณภาพสูง มีการรับประกันช่องสัญญาณมีเครือข่ายค่อนข้างซับซ้อน ที่ต้องการการดูแล การดีไซน์ และการ Management องค์กรเหล่านี้โดยมากจะใช้บริการอินเทอร์เน็ตประเภท Leaed Line ซึ่งเป็นเป็นเครือข่ายส่วนบุคคล ใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีใยแก้วนำแสงรับ-ส่งสัญญาณ ภาพ เสียง และข้อมูล ระหว่างสถานที่ 2 แห่ง สามารถติดต่อถึงกันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ และปลอดภัยจากการละเมิดข้อมูล และยังสามารถเลือกใช้ความเร็ว ในการรับ-ส่งได้ตามความต้องการและลักษณะการใช้งานตั้งแต่ความเร็ว 9.6 Kbps จนถึงความเร็ว 155 Mbps ตามมาตรฐานของ ITU โดยมีศูนย์ควบคุมการทำงานของโครงข่ายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ NMS (Network Management System) ทำให้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ที่ติดตั้งอยู่ต่างสถานที่กันสามารถบริหารจัดกานจากสำนักงานใหญ่ หรือ Head Office ได้ไม่ต่างกับเครื่องที่ติดตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันผ่านระบบ LAN เพียงแต่อาจต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในส่วนของการขอรับบริการ Leased Line เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีบริษัทในเครืออยู่ที่ต่างๆ หรือ ธุรกิจที่มีหลายๆสาขา โดยปัจจุบันมีเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ที่รองรับการทำงานระบบสาขาโดยเฉพาะ

3.ADSL

ADSL (Asymmetric Digital Subscribers Line) คือเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงแบบใหม่ ซึ่งทำให้สามารถเชื่อมต่อ Internet และเครือข่ายระยะไกลได้ด้วยความเร็วสูงโดยใช้คู่สายโทรศัพท์ธรรมดา Internet ADSL เป็นบริการ Internet ความเร็วสูง หรือที่เรียกกันว่า Hi-speed Internet โดยมีอุปกรณ์ที่จำเป็นคือ Modem ซึ่เป็นอุปกรณ์พื้นฐาน ซึ่งส่วนใหญ่แถมมาให้กับการเปิดบริการ ADSL อยู่แล้ว เหมาะสำหรับ บ้านที่มีการใช้งาน Internet เพียงเครื่องเดียว และ Router ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถมากกว่า Modem เหมาะกับ บ้านที่มีการใช้งาน Internet หลายเครื่อง ซึง Router จะเป็นตัวต่อ Internet แทน computer ก่อนกระจายไปยังเครื่องที่ต้องการใช้งาน สำหรับผู้ใช้ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ทีี่ต้องการดึงข้อมุลผ่าน Modem หรือ Router ของระบบ ADSL นั่นสามารถทำได้เช่นเดียวกัน ซึ่งเพิ่มความสะดวกในการดึงข้อมูลทางไกลจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือตามสาขาต่างๆเข้ามาบริหารจัดการที่ส่วนกลาง เพราะ ADSL เป็นระบบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดสำหรับธุรกิจที่บริหารจัดการในรูปแบบสาขา อย่างไรก็ตามมีความแตกต่างอยู่เล็กน้อยในรายละเอียดปลีกย่อย เพราะการให้บริการ ADSL หรือ Hi Speed Internet ของผู้ให้บริการในปัจจุบันแบ่งเป็น2 แบบ คือ

3.1. แบบ DHCP IP (Dynamic IP)

ซึ่ง ADSL ณ. ปัจจุบันที่ใช้งานทั่ว ๆ ไปจะเป็นแบบ DHCP IP กล่าวคือ IP จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เมื่อ Medem หรือ Router มีการ Connect Internet ใหม่ ดังนั้นหาก ต้องการต่อ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ หรือ finger scan เข้าระบบ ADSL นั้นจะไม่สามารถติดต่อสื่อสารเพื่อดึงข้อมูลได้ตลอดเวลาและจำเป็นต้อง Ping ดูหมายเลข IP ที่ได้ก่อนทำการ Set IP ใหม่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งไม่สะดวกในทางปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง จึงจะต้องมี Server ตัวกลางที่จะคอยตรวจสอบค่า IP Internet ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปแบบอัตโนมัติ และ ที่นิยมใช้งานกันมากที่สุดคือ Dyndns เช่น www.dyndns.com หรือwww.no-ip.com เป็นต้น ซึ่งมีทั้งแบบที่ต้องจ่ายค่าใช้บริการ(สามารถเลือกชื่อโดเมนเองได้)หรือแบบฟรี(ไม่สามารถเลือกชื่อโดเมนตามความต้องการของตัวเองได้) ซึ่งจะคอยเป็นตัวกลางในการตรวจสอบ IP ของ ADSL ที่ต่อกับ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ทำให้ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ สามารถ Online ได้ตลอดเวลาแม้ใช้ ADSL แบบ Dynamic IP อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการ Dyndns ที่ให้บริการฟรีในช่วงแรกๆนั้น ปัจจุบันมีการคิดค่าบริการต่อ URL ซึ่งแม้ราคาจะไม่สูงมากแต่ก็ถือเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ประกอบกับ Admin ต้อง ตั้งค่า Port Forword ที่ Router ให้ไปยัง IP และ Port ของ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ที่ติดตั้ง ณ สาขา ซึ่งวิธีการตั้งค่าขึ้นอยู่กับยี่ห้อ และ รุ่น ของ Router แต่ละยี่ห้อที่ไม่เหมือนกัน หากมีสาขาจำนวยไม่มากนักก็สามารถทำได้ โดยเครื่องสแกนลายนิ้วมือจะมี Application Program ที่สามารถเชื่อมต่อเครื่องแต่ละสาขา เป็นระบบเดียวกันและบริหารจัดการผ่านโปรแกรมควบคุมจากส่วนกลาง แต่หากมีสาขาจำนวนมากหลายสิบ หรือ หลายร้อยสาขาจะเป็นวิธีการที่ไม่ค่อยนิยมนัก

3.2.แบบ Fixed IP (Static IP)

การใช้งาน ADSL หรือ Hi Speed Internet ในอัตราเหมาจ่ายรายเดือนแบบทั่วไป ผู้ใช้บริการจะได้รับค่า IP Address ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละครั้งไม่เหมือนกัน สำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้งาน ADSL แบบ Fixed IP (Static) จะต้อง ติดต่อขอใช้บริการที่ศูนย์ของผู้ให้บริการในพื้นที่นั้น ทั้งนี้จำนวน Fixed IP ที่ให้บริการสำหรับความเร็วต่างๆจะมีค่าใช้จ่ายเท่ากันแต่โดยปกติจะสูงกว่าค่าใช้จ่ายรายเดือนปกติของ ADSL แบบ Dynamics การเชื่อมต่อ เครื่องสแกนลายนิ้มือ กับสาขาที่มี Router เป็นบริการชนิด Fixed IP สามารถทำได้เช่นเดียวกับการเชื่อมต่อผ่านระบบ LAN หรือ Leased Lined เพราะ IP ของ Router จะเป็นเลขเดิมตลอดเวลาไม่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตามด้วยค่าใช้จ่ายรายเดือนที่ค่อนข้างสูง จึงไม่นิยมใช้ ADSL แบบ Fixed IP กับงานสาขา แต่นิยมใช้เป็นระบบ Server ให้เครื่องลูกต่างๆติดต่อเข้ามามากกว่า ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดึงข้อมูลของ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ผ่านระบบ Web Server นั่นเอง ซึ่งเหมาะสมมากกว่าการใช้ Dyndns กรณีมีเครื่องสแกนลายนิ้วมือในระบบจำนวนมากๆ โดยเครื่องสแกนลายนิ้วมือทุกๆเครื่องจะถูกตั้งค่าให้รับส่งข้อมูลผ่าน Webserver ที่เป็น Fixed IP ทำให้เครื่องที่เชื่อมต่อกับ Router ที่เชื่อมเข้าสู่ระบบ Internet ได้จะสามารถติดต่อกับ Server ได้จากทุกๆที่ และ ผู้ดูแลระบบก็สามารถบริหารจัดการระบบได้จากทุกๆที่ผ่าน Webb Application

4.Wifi

Wi-Fi (wireless fidelity) หมายถึงชุดผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่สามารถใช้ได้กับมาตรฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย (WLAN) ซึ่งอยู่บนมาตรฐาน IEEE 802.11เดิมที Wi-Fi ออกแบบมาใช้สำหรับอุปกรณ์พกพาต่างๆ และใช้เครือข่าย LAN เท่านั้น แต่ปัจจุบันนิยมใช้ Wi-Fi เพื่อต่อกับอินเทอร์เน็ต โดยอุปกรณ์พกพาต่างๆ สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่าแอคเซสพอยต์ (Acess Point) และบริเวณที่ระยะทำการของแอคเซสพอยต์ครอบคลุมเรียกว่า ฮอตสปอต (Hotspot) อุปกรณ์ที่สามารถใช้ระบบ Wi-fi ได้ต้องมีเสาอากาศ (Antenna) ในการรับ-ส่งสัญาณจาก Access Point ซึ่ง เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ในปัจจุบันบางยี่ห้อ บางรุ่น มี เสาอากาศ Built-in มากับตัวเครื่อง หรือสามารถเพิ่มเสาอากาศเป็นฟังก์ชั่นเสริม (Option) เพื่อรองรับการทำงานแบบไร้สาย ได้ โดยนิยมใช้กับงานติดตั้งที่มีระบบ Wi-fi อยู่แล้ว หรือ เป็นที่โล่งกว้างและต้องการประหยัดค่าเดินสายสัญญาณ หรือ เป็น ส่วนการ Integrate กับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ยังคงยึดหลักการเดียวกันกับระบบ TCP/IP ที่มีการเดินสายสัญญาณอื่นๆ เพียงแต่ไม่ต้องเดินสายสัญญาณเท่านั้นเอง

5.USB Host

USB Host เป็นการเชื่อมต่อเครื่องสแกนลายนิ้วมือโดยตรงกับคอมพิวเตอร์ผ่าน USB Port โดยตรงเพื่อทำการรับส่งข้อมูล เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่มีคอมพิวเตอร์อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ติดตั้งอยู่ และ ไม่สะดวกที่จะเชื่อมต่อสัญญาณในรูปแบบอื่นๆ แต่ขณะเดียวกันก็ยังต้องการบริหารจัดการระบบผ่าน Software บนคอมพิวเตอร์ได้ด้วย ซึ่งสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการติดตั้งลักษณะนี้ ได้แก่องค์กรที่ยังไม่มีระบบ Network เช่น ธุรกิจห้างร้านขนาดเล็ก ร้านกาแฟ ร้านอาหาร บู๊ด Shop ขนาดเล็กต่างๆ ร้านสะดวกซื้อ เป็นต้น เพราะร้านเหล่านี้มักจะมีคอมพิวเตอร์ประจำร้านอยู่แล้วอย่างน้อย 1 เครื่อง การเอาเครื่องสแกนนิ้ว ไปพ่วงกับคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่แล้วจึงเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย และ ไม่ต้องเสียค่าเดินสายสัญญาณเพิ่มเติม อีกทั้งไม่เสียช่องสาย LAN ของคอมพิวเตอร์ไปในกรณีมีคอมพิวเตอร์แค่เพียงเครื่องเดียวและไม่มี Hub ในร้าน อย่างไรก็ตามการเชื่อมต่อดึงข้อมูลกับคอมพิวเตอร์ หรือ USB Host จะสามารถทำได้ในระยะที่จำกัดเท่านั้น โดยปกติไม่เกิน 5 เมตร แต่หากต้องการเชื่อมต่อในระยะไกลกว่านั้นโดยที่ไม่มีปัญหาในการรับส่งข้อมูล อาจต้องใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า USB Repeater เพื่อช่วยเพิ่มระยะในการเชื่อมต่อให้ได้ไกลขึ้น

6.USB Flash Drive

USB Flash Drive เป็นอุปกรณ์ที่เป็นที่นิยมแพร่หลายในการ Save File เพื่อภ่ายโอนจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง ด้วยจุดเด่นตรงที่ไม่ต้องมีการเดินสายสัญญาณก็สามารถถ่ายโอนข้อมูลได้ ทั้งยังมีขนาดเล็กสามารถพกพาไปได้สะดวก ประกอบกับหน่วยความจำที่มีขนาดใหญ่ทำให้สามารถบรรจุข้อมูลได้เป็นจำนวนมาก เครื่องสแกนลายนิ้วมือในปัจจุบันจึงพัฒนา USP Port ในตัวเครื่องขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้สามารถดึงข้อมูลการบันทึกเวลา ข้อมูลผู้ใช้ ข้อมูลลายนิ้วมือผู้ใช้ บันทึกจากหน่วยความจำของตัวเครื่องลงบน USB Flash Drive ได้ หากไม่ต้องการติดตั้งโปรแกรมบริหารจัดการ หรือ ไม่ต้องการเดินสายสัญญาณเพื่อดึงข้อมุล และ ต้องการความรวดเร็วในการนำไฟล์การบันทึกเวลาที่เป็นข้อมูลดิบจากหน่วยความจำของตัวเครืองไปใช้งาน เช่น ส่งไปสำนักงานใหญ่โดย Attach File ที่ได้ไปกับอีเมล์ หรือ นำไป Import เข้ากับโปรแกรมคำนวณเงินเดือนอัตโนมัติ หรือ โปรแกรม Payroll การดึงข้อมูลจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือสามารถทำได้ด้วยกัน 2 ทางคือการ Upload ข้อมูลผู้ใช้ จากโปรแกรม เข้าสู่หน่วยความจำของตัวเครื่อง และ การ Download ข้อมูลผู้ใช้ ข้อมูลการบันทึกเวลาจากตัวเครื่องเพื่อนไปใช้ หรือนำไป Import เข้าโปรแกรมบริหารจัดการเพื่อออกรายงาน วิธีการดึงข้อมูลแบบนี้เหมาะสำหรับการติดตั้งเครื่องสแกนนิ้วแบบลอย เช่น บริเวณที่ไม่มีระบบ Network เข้าถึง หรือ ไม่คุ้มที่จะเดินสายสัญญาณ หรือ ห่างไกลความเจริญ เป็นต้น

7.GPRS

GPRS เป็นช่องทางการสื่อสารของ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ที่นิยมใช้ในกรณีเป็นพื้นที่ที่ ระบบ Network ทั่วๆไปไปไม่ถึง หรือ ไม่ครอบครลุม เช่น Site ก่อสร้างที่อยู่ห่างไกล หรือในพื้นที่ธุรกันดาร หรือ Site งานที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ไปเรื่อยๆไม่เป็นหลักแหล่ง ซึ่งยากต่อการ Set Up ระบบ Network และ หากไม่สะดวกที่จะดึงข้อมูลผ่าน USB Flash Drive เพราะต้องการดึงข้อมูลแบบ Real Time  GPRS จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับกรณีนี้ และ เนื่องจากค่าบริการ GPRS ในปัจจุบับไม่สูงมาก กอปรกับระบบโทรศัพท์ 3G ที่ครอคลุมเครือข่ายทั่วไทยของผู้ให้บริการซึ่งสามารถรับส่งข้อมูลจำนวนมากได้ในความเร็วสูง เครื่องสแกนลายนิ้วมือที่มี Option  GPRS ซึ่งสามารถใส่ซิมการ์ดที่ตัวเครื่อง จึงสามารถเชื่อมต่อเข้าระบบ Internet และ ทำการรับ-ส่งข้อมูลได้

8.Com Port

การดึงข้อมูลผ่าน Comport หรือ RS-232 เป็นวิธีการดึงข้อมูลเบื้องต้นของ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ก่อนที่จะนิยมมาใช้ระบบ TCP/IP ในภายหลังเนื่องจากสะดวกกว่าและรองรับกับระบบ LAN ที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบัน แต่มีบางกรณีที่ผู้ใช้ต้องการดึงข้อมูลผ่าน Comport เช่นกรณี Port RJ 45 ของเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ว่างเพราะเชื่อมต่อกับ Network อยู่แล้ว หรือต้องการระยะเดินสายสัญญาณที่ไกลกว่าระยะทำการของสาย LAN ธรรมดาซึ่งเป็นสาย UTP ที่มีระยะทำการประมาณ 100 เมตร   แต่หากใช้ Comport ในการดึงข้อมูลผ่านสาย RS-232 แม้ระยะทำการปกติจะมีเพียง 15 เมตร แต่หากใช้ร่วมกับอุปกรณ์ RS-232 to RS-485 Data Converter ซึ่งทำหน้าที่แปลงสัญญาณรับส่งข้อมูลผ่านสายสัญญาณ RS-485 ซึ่งเป็นสาย Double Shiel ที่มีระยะทำการไกลถึง 1.2 km ทั้งยังช่วยให้เชื่อมต่อเครื่องสแกนนิ้วหลายๆเครื่องเป็นเครือข่าย Network ได้ 32 เครื่องต่อ Data Converter 1 9y; ซึ่งเครื่องสแกนนิ้ว บางรุ่นก็มีการเชื่อมต่อผ่าน Comport มาให้ทำให้สามารถใช้การดึงข้อมูลผ่านสาย RS-232 โดยเชื่อมต่อกับ Comport ของ Computer โดยตรงได้เลย

Tags: finger scan, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องสแกนนิ้ว, fingerscan

 Print  Email