Fingerprint Gun Safe

Fingerprint Gun Safe คืออะไร

fingerprint-gun-safe

Fingerprint gun safe เป็นกล่องเก็บปืนที่ใช้วิธีการล็อกหรือปลดล็อกด้วย biometric lock จำพวก เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ซึ่งทำงานโดยการสแกนลายนิ้วมือจากเทคโนโลยีไบโอเมตริก ทำให้การเก็บปืนมีความปลอดภัยมากขึ้นและยังเป็นการเข้าถึงที่ง่ายและรวดเร็ว ความปลอดภัยชนิดนี้ไม่ต้องใช้กุญแจ

วัตถุประสงค์การใช้งาน

  • เก็บปืนอย่างปลอดภัยจากคนที่ไม่ได้รับอนุญาต
  • ใช้เก็บของมีค่าได้อีกด้วย
  • สามารถใช้เก็บยาต่างๆได้ด้วยป้องกันปืนจากการให้ปืนเพื่อประทุษร้าย เป็นการลดการเสียชีวิตที่ไม่ต้องการ การฆ่าตัวตายหรืออันตรายตายต่างๆที่เกิดจากปืน
  • ด้วยวิธีการเข้าถึงที่ง่ายและรวดเร็วทำให้ปืนมีประโยชน์ในกรณีฉุกเฉินหรือป้องกันภัยได้

Fingerprint Gun Safe ทำงานอย่างไร

Fingerprint gun safe ทำงานเหมือนการรักษาความปลอดภัยอื่นๆ แต่โดยใช้ลายนิ้วมือ เหมือนกับ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ทั่วๆไปเพื่อยอมรับผู้ใช้งานแทนการใช้กุญแจ ลายนิ้วมือของผู้ใช้งานที่ถูกบันทึกไว้ รูปจะถูกถ่ายและเก็บข้อมูลไว้ หลังจากภาพลายนิ้วมือถูกบันทึก ตู้นิรภัยนี้จะสามารถทำได้เพียงแค่การล๊อกหรือปลดล๊อกเพื่อรู้จักลายนิ้วมือของผู้ใช้งาน โดยทำงานผ่านเครื่องสแกนไบโอเมตริก ซึ่งจะทำการสแกนลายนิ้วมือ และเมื่อได้รับการแสดงตัวอีกครั้ง การเข้าไปจะได้รับการอนุญาต การใช้ความปลอดภัยนี้เข้าถึงปืนที่อยู่ภายในมีทั้งความปลอดภัยและความรวดเร็วเพราะไม่ต้องหากุญแจหรือจำรหัสใดๆ แม้ว่าบางความปลอดภัยจะมาพร้อมทั้งเทคโนโลยีไบโอเมตริกและจำเป็นต้องใส่รหัสด้วยก็ตาม  ประโยชน์ของการใช้ทั้งลายนิ้วมือและรหัสผ่านก็เผื่อว่าใครบางคนที่อาจรู้รหัสผ่านของคุณ แต่ก็ไม่สามารถเข้าไปได้เพราะลายนิ้วมือไม่สามารถเหมือนกันได้ ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของการใช้ลายนิ้วมือคือสามารถเครื่องสแกนไบโอเมตริกสามารถใส่ได้หลายนิ้วมือที่คุณต้องการให้เข้าถึง อาจป้องกันเด็กๆไม่ให้เข้าถึงได้เพราะหากใช้กุญแจอย่างเดียว เด็กๆอาจใช้กุญแจไขเข้าไปได้ ความปลอดภัยไบโอเมตริกนี้ใช้แบตเตอร์รี่ ดังนั้นควรเลือกเครื่องที่สำรองไฟแบบรีชาร์ตในกรณีที่แบตเตอร์รี่ลดลง และมันยังคงเก็บระบบความจำไว้เมื่อแบตเตอร์รี่ถูกชาร์ต  ความปลอดภัยนี้อาจจะถูกติดตั้งในช่องซึ่งตั้งอยู่ที่ไหนก็ได้บนชั้น บนผนัง ใต้เตียง มันมีขนาดเล็กจึงสามารถซ่อนได้ในที่เล็ก

ควรมองอะไรบ้างเมื่อจะซื้อ Fingerprint gun safe

  • หน้าจอแสดงเตือนภัยผู้ใช้งานในกรณีที่มีเหตุการณ์ยุ่งเกิดขึ้น 
  • ควรเลือกเครื่องที่มีแสงภายในตู้นิรภัยที่ใช้ได้ง่าย
  • แบตเตอร์รี่มีแจ้งเตือนเมื่อจำเป็นต้องชาร์จ
  • การเตือนภัยสามารถนำเข้าหรือนำออกก็ได้ตามที่คุณต้องการ 
  • เลือกเครื่องที่สามารถอนุญาตการเข้าถึงได้หลายนิ้วมือ

Fingerprint gun Safe นับเป็นอีกอรรถประโยชน์หนึ่งของเครื่่องสแกนลายนิ้วมือ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

ที่มา : http://bestbiometricgunsafe.net

Tags: finger scan, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องสแกนนิ้ว, fingerscan, เครื่องสแกนนิ้วมือ

 Print  Email