เครื่องสแกนลายนิ้วมือราคาถูก น่าใช้ไหม ?

เครื่องสแกนลายนิ้วมือราคาถูก Cheap price fingerprint scanner

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ หรือ finger scan ก็เหมือนสินค้าอื่นๆทั่วๆไป คือมีหลากหลายรุ่น หลายยี่ห้อให้ผู้ใช้เลือกใช้ มีทั้งยี่ห้อที่ราคาถูก และ ยี่ห้อที่ราคาแพง หรือแม้แต่ยี่ห้อเดียวกันก็ยังแบ่งเป้นรุ่นที่ราคาถูก และ รุ่นที่มีราคาสูงกว่า และ โดยส่วนมาก คุณภาพก็มาพร้อมกับราคา การซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือจะดูเพียงราคาอย่างเดียวไม่ได้ ต้องดูคุณภาพการใช้งานด้วย

ถึงแม้ราคาของเครื่องสแกนลายนิ้วมือจะมีส่วนในการกำหนด คุณภาพ และ ประสิทธิภาพ แต่ก็ใช่ว่าจะจำเป็นต้องซื้อเครื่งอราคาแพงเพียงอย่างเดียวเท่านั้นถึงจะใช้ได้เพราะหากพิจารณาปัจจัยแวดล้อมที่ต้องการใช้งานให้ถูกต้อง เครื่องราคาถูก ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันแต่อาจมีข้อจำกัดต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขต่างๆของแต่ละองค์กร

10 เงืื่อนไขที่ เครื่องสแกนลายนิ้วมือราคาถูก สามารถใช้งานได้

  1. หากในองค์กรมีจำนวนผู้ใช้ไม่มาก หรือ จุดที่ต้องการใช้งานเป็นเพียงจำนวนผู้ใช้เฉพาะกลุ่ม แค่หลักสิบ หรือ ไม่เกินหลักร้อยเท่านั้นทำให้ไม่จำเป้นต้องใช้ เครื่องที่มีประสิทธิภาพสูงเกินความจำเป็น สามารถเลือกเครื่องที่ประสิทธิภาพอยู่ในระดับแค่พอใช้ และ รองรับจำนวนคนที่ต้องการได้ก็เพียงพอแล้ว
  2. ระบบที่ไม่ต้องการความรวดเร็วในการสแกนมาก เครื่องที่มีราคาแพงมักจะมาพร้อมระบบ CPU และ Memory ที่มีประสิทภาพสูงกว่าเป็นเรื่องปกติ ระบบของ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ที่ต้องการความเร็วในการสแกนมาก อยู่ที่ 1-2 วินาที ต่อคนนั้น โดยมากมักจะใช้กับระบบที่มีการเข้าคิวต่อแถวของคนจำนวนมากๆ หรือ มีคนมาพร้อมๆกันจำนวนมากในเวลาสั้นๆ เช่น กรณี รถรับส่งพนักงงานตามโรงงานอุตสาหกรรมที่มีคนลงจากรถรับส่งหลายๆคันมาพร้อมๆกัน อันนั้นอาจจำเป็นต้องใช้ เครื่องสแกนลายนิ้วมือที่มประสิทธิภาพสูงและเคลียร์คนได้อย่างรวดเร็ว และแน่นอนต้องมีราคาและประสิทธิภาพสูงขึ้นมา ถึงจะตอบโจทย์ แต่ถ้ามีลักษณะการเข้างาน ออกงาน เป็นแบบทะยอยๆ มาเป็นระยะๆ ครั้งละ คนสองคน หรือไม่เกิน 3 คนในขณะเดียวกัน เครื่องสแกนลายนิ้วมือราคาถูก ที่ไม่ต้องสแกนนิ้ว ได้เร็วมากก็อาจตอบโจทย์ได้เช่นกัน โดยไม่จำเป็นต้องเสียงบประมาณแพงเกินไปนัก
  3. ไม่ต้องการฟังก์ชั่นเสริมอื่นๆ เพิ่มเติมมากมาย แน่นอนว่าเครื่องที่มีราคาสูงกว่ายอมมาพร้อมกับฟังก์ชั่นเพิ่มเติมมากมาย มากกว่าเครื่องที่มีราคาถูกกว่า ให้ดูว่าฟังก์ชั่นต่างๆที่เพิ่มขึ้นมาเหล่านั้นมีความจำเป็นต้องใช้งานหรือไม่ หากไม่จำเป็น หรือ ตัดฟังก์ชั่นบางอย่างทิ้งไปได้ ก็ไม่จำเป็นต้องซื้อรุ่นที่มีราคาสูง
  4. แบรนด์หรือ ยี่ห้อ ของเครื่อง บางยี่ห้อมีราคาแพง บางยี่ห้อมีราคาถูก และราคามักมาพร้อมกับประสิทธิภาพการทำงานอายุการใช้งานที่ยาวนานต่างกันด้วย อาจต้องพิจาณาว่าเครื่องที่มีราคาถูกซึ่งอายุการใช้งานสั้นมีอายุการใช้งานยาวนานคุ้มค่ากับราคาหรือไม่ เมื่อเทียบกับเครื่องที่มีราคาแพงที่มีอายุกการใช้งานยาวนานกว่า หากพิจาณราเปรียบเทียบราคาและอายุการใช้งานดูแล้วคุ้มค่ากว่าก็ไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องราคาแพง อนึ่ง โดยมาก เครื่อง finger scan ราคาถูกจะไม่คุ้มค่ากับการซ่อมหรือ ราคาอะไหล่ ที่มักสูงจนเกือบจะซื้อเครื่องได้ใหม่เลยทีเดียว หากต้องซ่อมบ่อยๆ แทบจะเทียบเท่ากับการซื้อใหม่หลายๆรอบก็อาจไม่คุ้มค่าสำหรับกรณีนี้
  5. ระดับความปลอดภัยและความสำคัญของทรัพย์สิน ในกรณีซื้อ finger scan ไปใช้กับระบบรักษาความปลอดภัย หรือ Access Control เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เช่น ห้อง Server หรือ เก็บรักษาทรัพย์สิน เช่น ห้องเก็บเงิน หรือ ใช้ในระบบรักษาความปลอดภัยที่ตอ้งการความปลอดภัยในระดับเข้มงวด เช่น ที่อยู่อาศัย สถานที่สำคัญๆ ในกรนี้อาจต้องพิจารณาเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพราะถึงแม้ Specification ของเครื่องแต่ละรุ่นอาจจะระบุว่าใช้งานได้เหมือนๆกันแต่อย่างไรเสีย เทคโนโลยีที่ดีกว่าย่อมมีระดับความปลอดภัยที่เหนือกว่าและมักจะมาพร้อมกับราคาที่แพงกว่านั่นเอง แต่หากเป็นระบบ Access Control ในระดับทั่วๆไป เช่นประตูเข้า-ออกสำนักงาน ประตูเข้าออกอาพาร์ทเม้นท์ ประตูเข้าออกโรงอาหาร ฯ เหล่านี้ ก็อาจใช้ เครื่องสแกนลายนิ้วมือราคาถุกได้ เพราะไม่ได้ต้องการระดับการรักษาความปลอดภัยที่สูงมาก แต่เน้นไปในทางป้องกันคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อ หรือ ไม่มีสิทธิผ่านเข้าออกมากกว่า เป็นต้น
  6. ระบบบันทึกเวลาการทำงานที่เป็นลักษณะมีหลายสาขา แต่จำนวนพนักงานแต่ละสาขามีไม่มาก แค่หลักสิบ การใช้งานลักษณะนี้เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งกับ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ราคาถูก เพราะไม่ต้องการประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมากนัก ต้องการเพียงฟังก์ชั่นการทำงานพื้นฐานและ ฟังก์ชั่นการเชื่อมต่อผ่านระบบ Network และ Internet เท่านั้น ซึ่ง เครื่องราคาสูงถึงแม้จะทำได้เช่นเดียวกัน แต่ในแง่งบประมาณการลงทุนสำหรับธุรกิจที่มีสาขาจำนวนมากแล้ว เป็นไปได้ยากมาก
  7. เป็นสถานที่ที่นานๆถึงจะมีคนมาใช้ เช่นระบบ Access Control ในห้องที่นานๆครั้งที่จะมีคนมาใช้งาน ก็อาจไม่จำเป็นต้องติดตั้งเครื่องราคาแพง หรือ มีประสิทธิภาพสูง เพราะ ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน และ การใช้งานเพียงนานๆ ครั้งก็มักจะไม่ค่อยมีปัญหาการใช้งานมาก และ ตัวเครื่องเองก็สามารถรับไหว และ อายุกการใช้งานก็อาจยาวนานขึ้นเพราะไม่ค่อยถูกใช้งานนั่นเอง
  8. ธุรกิจ หรือ Site งานที่มีการเคลื่อนย้ายบ่อยๆ เช่น Site ก่อสร้าง Boots แสดงสินค้า แผงลอย เป็นต้น การที่ต้องย้ายสถานที่บ้อย ก็หมายความว่าต้อง ถอดออก และ ติดตั้งเครื่องอยู่เสมอๆ ซึ่งเสี่ยงต่อการทำให้เครื่องเสียหายได้ การใช้ เครื่องสแกนลายนิ้วมือราคาถูก จึงน่าจะตอบโจทย์มากกว่าสำหรับกรณีนี้ เพราะหากทำเครื่องชำรุด เสียหาย อันเนื่องจากการรื้อถอนและติดตั้งใหม่ อย่างน้อยการซื้อเครื่องใหม่มาทดแทนก็ลงทุนไม่มาก ตรงกันข้ามหากใช้เครื่องที่มีราคาสูง หากมีการชำรุดเสียหายเนื่องจากการรื้อถอน และ ติดตั้งเองของผู้ใช้ ซึ่งมักจะไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันแล้ว การซื้อเครื่องใหม่ก็เป็นเรื่องที่สูญงบประมาณไม่น้อยทีเดียว
  9. งานราชการที่มักมีงบประมาณจำกัด การจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานราชการมักมีการระบุ Specification และ งบประมาณค่อนข้างจำกัดตายตัว และ มีการเปรียบเทียบราคาเพื่อยื่นซองประมูลจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบราชการ หากความต้องการใช้งานในโครงการนั้นๆ ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องที่มี Spec สูงมากๆ แล้ว เครื่องสแกนลายนิ้วมือราคาถูก ก็เป็นทางเลือกที่ดีในการนำเข้าใช้ในงานราชการ เพราะตอบโจทย์การใช้งานตาม TOR และ อยู่ในงบประมาณที่ทางราชการตั้งไว้ ในขณะที่รุ่นที่มีราคาแพงถึงแม้จะผ่าน TOR เช่นเดียวกันแต่ราคารวมๆของระบบมักจะเกินงบประมาณที่ตั้งไว้
  10. ต้องการเพียงหัวอ่านลายนิ้วมือ แล้วนำไปพัฒนา Application เอง ในเงื่อนไขนี้ลูกค้าอาจเลือกซื้อ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดที่มีแต่ หัวอ่านลายนิ้วมือ (Fignerprint Sensor) พร้อมชุดพัฒนา (SDK) เท่านั้น ซึ่งเป็นการประหยัดงบประมาณได้มาก โดยหัวอ่านลายนิ้วมืือที่ซื้อมาจะทำหน้าที่เป็น Hardware ในการรับค่าและตรวจสอบลายนิ้วมือเท่านนั้นส่วนการพัฒนา Application Software ต่างๆ นั้นผู้ใช้จะพัฒนาเองเพื่อให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งานตามที่ตอ้งการได้ จึงไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องที่มีฟังก์ชั่นติดมามากมายแต่อย่างใด แค่ Sensor อย่างเดียวเท่านั้นพอ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือราคาถูก นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เหมาะสมกับหลายๆสภาวะการใช้งาน และ หากนับตามจำนวน Unit ที่มียอดจำหน่ายสูงสุดแล้ว เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP ซึ่งเป็นเครื่องยี่ห้อที่มีราคาถูกที่สุดในท้องตลาดปัจจุบัน และ เป็นยี่ห้อที่มียอดจำหน่ายสูงสุด อันเนื่องมาจากความต้องการใช้งานจำนวนมากที่สุด และ อยู่ในเงื่อนไขที่ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องราคาแพงนั่นเอง อย่างไรก็ตาม ข้อควรระมัดระวังก็คือต้องพิจาณาให้แน่ใจว่า สภาพแวดล้อมการใช้งานนั้นเหมาะสมกับเครื่องหรือไม่ และ การใช้งานกับระบบใหญ่ หรือ มีคนจำนวนมากก็ไม่ควรมุ่งเน้นการประหยัดงบประมาณจนเกินไป เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาใช้งานไม่ได้ตามที่ต้องการหากใช้เครื่องที่มีราคาถูกเกินไป กลายเป็นผลตอบสนองกลับมาว่า การใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือไม่เวิร์ค ซึ่งความจริงเกิดจากการมุ่งเน้นใช้เครื่องราคาถูกมากจนเกินไป หากระบบที่ต้องการความแน่นอน และ เสภียรสูง หรือ ความปลอดภัยสูงๆ เครื่องที่ราคาสูงขึ้นมาก็ย่อมเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่าในกรณีต่างๆเหล่านั้น

Tags: finger scan, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องสแกนนิ้ว, fingerscan, เครื่องสแกนนิ้วมือ

 Print  Email