• Home
  • FAQ
  • tips
  • ความกังวลว่าข้อมูลลายนิ้วมือ ใน เครื่องสแกนลายนิ้วมือ จะถุกนำไปใช้ทำอย่างอื่น

ความกังวลว่าข้อมูลลายนิ้วมือ ใน เครื่องสแกนลายนิ้วมือ จะถุกนำไปใช้ทำอย่างอื่น

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ บันทึกเวลาเข้าออกของพนักงานทำงานอย่างไร

การเก็บลายนิ้วมือต้นแบบ ของ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

ข้อกังวลที่พบได้บ่อยในการใช้ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เพื่อบันทึกเวลาการทำงาน ก็คือ ความกังวลของผู้ใช้ต่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว โดยเฉพาะข้อมูลลายนิ้วมือที่ถูกบันทึกเป็นลายนิ้วมือต้นแบบในระบบ จะถูก Print ออกมาและนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นที่เป็นอันตรายต่อการปกป้องข้อมูลส่วนตัว และ ทรัพย์สิน

หรือแม้กระทั่งผู้ใช้ เครื่องสแกนนิ้ว จำนวดหนึ่งที่อาจมีความคาดหวังว่า จะสามารถนำไปใช้จับหัวขโมย ในองค์กรได้โดยการเปรียบเทียบลายนิ้วมือในที่เกิดเหตุที่ได้จากการเก็บหลักฐานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้ากับ ข้อมูลลายนิ้วมือ ในเครื่องสแกนนิ้วมือ ที่ใช้สำหรับบันทึกเวลาของบริษัท เพื่อยินยันตัวคนร้ายได้ทันทีหากคนร้ายเป็นพนักงานของบริษัท ความเชื่อ และความคาดหวังดังกล่าวนับว่ามีความคลาดเคลื่อนอย่างยิ่ง

วิธีการวินิจฉัย ไบโอเมตริกที่ใช้ในนาฬิกาบันทึกเวลาแบบ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เข้าออกของพนักงานมักถูกตีความผิดเป็นฐานข้อมูลที่ถูกใช้โดยตำรวจหรือการ บังคับใช้กฎหมายอื่นๆ อย่างไรก็ตาม แท้จริงแล้วถ้าข้อมูลซึ่งมักใช้เพื่อระบุชื่อพนักงานด้วยนาฬิกาบันทึกลาย นิ้วมือเข้าออกของพนักงาน จะไม่เหมือนลายนิ้วมือปกติ และจะไม่ถูกใช้โดยเจ้าหน้าที่เพื่อระบุบุคคลแต่อย่างใด
ที่จริงแล้วไม่มีเครื่องบันทึกเวลาไบโอเมตริกชนิดใดสามารถใช้เพื่อระบุบุคคลได้ในที่ใดๆนอกจากระบุบุคคลในระบบบันทึกเวลาเข้าออกงานเท่านั้น จึงแตกต่างจากตัวอ่านที่ใช้ในฐานข้อมูลของระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (AFIS) โดยฐานข้อมูลนี้จะถูกใช้เพื่อการบังคับใช้ทางกฎหมาย แต่เกือบทั้งหมดของ เครื่องสแกนนิ้วมือ บันทึกลายนิ้วมือเข้าออกของพนักงานใช้ลายนิ้วมือสำหรับขั้นตอนแรกของกระบวนการเท่านั้น หลังจากนั้นภาพลายนิ้วมือจะถูกทิ้งไป นาฬิกาบันทึกลายนิ้วมือเข้าออกอัจฉริยะ ระบบระบุชื่อจะเน้นไปที่จุดซึ่งลายนิ้วมือตัดกัน หรือจุดจบลายนิ้วมือ แล้วสร้างเป็นแผนที่

เมื่อพนักงานใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือบันทึกเวลา เข้า-ออก ระบบจะสร้างข้อมูลลายนิ้วมือต้นแบบจากจุดตัด และจุดจบ ของลายนิ้วมือแต่ละบุคคล หลังจากนั้นระบบจะเปรียบเทียบกับแบบที่บันทึกไว้ภายในระบบ เฉพาะพนักงานที่สมัครไว้เท่านั้นที่สามารถถูกระบุแสดงชื่อได้ ถ้าลายนิ้วมือต้นแบบที่สร้างขึ้นทั้งหมดถูกพิสูจน์เมื่อพนักงานกดนิ้วมือลงไป จะเป็นการยืนยัน ID และอนุญาตให้เข้าสู่การดำเนินการ ถ้าไม่ตรงกับแบบที่ได้บันทึกไว้ในระบบ การดำเนินการจะถูกปฏิเสธ

เทคโนโลยีที่ใช้ในไบโอเมตริก ไม่สามารถนำไปใช้สำหรับจุดประสงค์อื่น นอกจากเพื่อการควบคุมการเข้าออกแลบันทึกเวลาทำงาน ไม่มีระบบอื่นที่ใช้แบบไบโอเมตริก เนื่องจากไม่มีข้อมูลส่วนตัวอื่นนอกจากแบบไบโอมตริกและหมายเลขพนักงานที่เกี่ยวข้อง จึงไม่มีความเสี่ยงกับข้อมูลที่เป็นความลับใดๆ นั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมนาฬิกาบันทึกลายนิ้วมือเข้าออกของ Acumenจึงเป็นคำตอบ โดยทั่วไปมีเทคโนโลยีอยู่ 2 ชนิดที่ใช้สำหรับระบุลายนิ้วมือ ได้แก่capacitive และ  image-based โดยเครื่องสแกนนิ้วมือแบบ Capacitive ทำงานเหมือนหน้าจอสัมผัส คือการรับรูการเปลี่ยนทางอิเล็กทรอนิกส์ของเส้นลายนิ้วมือเพื่อสร้างแผนที่ร่วมกับจุดจบ ส่วนเครื่องสแกนแบบ Image-based จะใช้ภาพของลายนิ้วมือเพื่อสร้างเป็นแบบไบโอเมตริก

นาฬิกาบันทึกลายนิ้วมือเข้าออกของ Acumen ใช้ทั้งเซนเซอร์ของแบบ capacitiveที่มีคุณภาพสูงสุดเพื่อลดการปฎิเสธของพนักงานต่อเทคโนโลยีนี้ เซนเซอร์ของแบบ capacitive มีประโยชน์และความน่าเชื่อถือมากกว่าระบบแบบ image-based โดยส่วนใหญ่

เพราะองค์ประกอบสิ่งแวดล้อมสามารถทำให้เกิดอัตราความล้มเหลวที่ไม่สามารถยอมรับได้


ที่มา http://acumendatasystems.com

Tags: finger scan, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องสแกนนิ้ว, fingerscan, เครื่องสแกนนิ้วมือ

 Print  Email