การพิมพ์ลายนิ้วมือ 3 D

การปริ้นลายนิ้วมือ 3D

ในขณะที่เทคโนโลยีของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ก้าวไปสู่อนาคตแห่งอุดมคติ ท้าทายทั้งความไม่เชื่อมันและความไม่ปลอดภัย เราจึงต้องสแกนนิ้วมือเพื่อผ่านเข้าไป ระบบการรู้จำลายนิ้วมือแบบใหม่จึงมีความจำเป็นต้องได้รับการทดสอบ และทำให้เชื่อมั่นถึงการควบคุมคุณภาพ ข้อผิดพลาดของเครื่องสแกนไม่สามารถอนุญาตให้ผู้สแกนที่ไม่ใช่เจ้าของลายนิ้วมือเข้าไปได้

ความคาดหวังของอุปกรณ์ นักวิจัยที่รัฐมิชิแกน(MSU) และสถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติ(NIST) จึงต้องสร้างวิธีพิมพ์ 3D เพื่อทดสอบอุปกรณ์สแกนลายนิ้วมือ
ในปัจจุบัน มีวิธีทดสอบความสามารถของเครื่องสแกนนิ้วมือ เพื่อระบุแยกแยะลายนิ้วมือและจับคู่ลายนิ้วมือที่ถูกต้อง โดยใช้วิธีการ ”synthetic fingerprint” เป็นภาพ 2D ใช้เครื่องมือ “synthetic fingerprint generators” แต่ก็ดูเหมือนจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ การสังเคราะห์ลายนิ้วมือ 2Dจะทดสอบเฉพาะในขอบเขตที่จำกัดของเครื่องสแกนนิ้วมือ สอดคล้องกับรายงานว่า ความผิดพลาดของลายนิ้วมือ 2D ไม่เพียงพอต่อการนำไปทดสอบ False Accept Rate (FAR) ของอุปกรณ์

ในขั้นต่อมาภาพ 3D โดยทีมนักวิจัยใช้ลายนิ้วมือ 2D เป็นต้นแบบ ซึ่งได้รับผลมาจากอัลกอริทึ่มของ “synthetic fingerprint generators” เพื่อสร้างเป็นรูปแบบ 3D และนักวิจัยชอบมากกว่าที่จะพิมพ์บนอ่อนนุ่ม เพราะพลาสติกแข็งไม่สามารถบันทึกบนเครื่องสแกนลายนิ้วมือได้ และไม่สามารถทดสอบลายนิ้วมือบนอุปกรณ์ได้แม้ว่าจะมีข้อแตกต่างบ้างระหว่างแบบ 2D และ 3D ทีมนักวิจัยเชื่อว่ากระบวนการจะทำให้เส้น (ridge) และร่อง(valley) ในกระบวนการสร้าง 3D ยังคงอยู่ และเชื่อมันว่ากระบวนการสังเคราะห์ 3D จะทำให้เป็นประโยชน์ครอบคลุมการพัฒนาของระบบลายนิ้วมือ ต่อไปจะพัฒนาโปรแกรมการสร่งภาพลายนิ้วมือเพื่อป้องกันความขัดแย้งระหว่างเครื่องปริ้นลายนิ้วมือ 2D และ 3D เช่น การทำงานร่วมกันของ NIST เพื่อหาวัตถุที่เหมาะสมที่จะปริ้นลายนิ้วมือต่อไปที่มา : 3dprintingindustry.com

Tags: finger scan, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, Fingerprint scanner, เครื่องสแกนนิ้ว, Biometrics, เครื่องสแกนนิ้วมือ

 Print  Email