• Home
  • Fingerprint Scanner
  • วีซ่าไปต่างประเทศต้อง สแกนลายนิ้วมือ และ สแกนใบหน้า

เครื่อสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า ในการทำวีซ่าไปต่างประเทศfinger scan and face scan for visa

เทคโนโลยีชีวภาพ(Biometrics ) ในปัจจุบันไม่ได้อยู่แค่ในห้องทดลอง หรือสถานที่พิเศษที่เข้มงวดกับการเข้าออกแล้วเท่านั้น แต่สามารถพบเห็นได้ทั่วๆไปในชีวิตประจำวันจนเราคุ้นชิน เช่น การไปทำบัตรประชาชนทุกครั้ง ก็ต้องสแกนลายนิ้วมือเก็บไว้ การทำวีซ่าไปต่างประเทศหลายๆประเทศก็ได้นำเอาระบบ Biometrics มาเป็นหนึ่งในขั้นตอนการขอวีซ่า

หลายๆประเทศเก็บบันทึกลักษณะเฉพาะทางชีวภาพมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไป เช่น เก็บบันทึกทั้งข้อมูลลายนิ้วมือ และ ข้อมูลใบหน้า ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ผู้ขอวีซ่าจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องไปทำด้วยตัวเองไม่สาารถให้คนอื่นมาทำแทน หรือ จ้างทำเหมือนเมื่อก่อนได้ เป็นมาตรการหนึ่งในแง่ของความปลอดภัย และ ความถูกต้องในการพิสูจน์ตัวบุคคลก่อนเข้าประเทศ

สถานทูตอินเดียได้ประกาศใช้ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ และ สแกนใบหน้า สำหรับผู้ที่มายื่นวีซ่าอย่างเป็นทางการ

ประกาศ ด่วน!!จากสถานทูตอินเดียตั้งแต่ วันที่ 12 พค 2014 นี้เป็นต้นไปทางสถานทูตอินเดียได้ประกาศใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือสำหรับทุก ท่านที่มายื่นวีซ่าอย่างเป็นทางการผู้ยื่นวีซ่า ทุกประเภท จะต้องไปแสดงตัว เพื่อสแกนใบหน้า และลายนิ้วมือที่ ศูนย์รับยื่นวีซ่า IVS อาคาร 253 อโศก สุขุมวิท 21 ทุกท่านอย่างไม่มีกรณียกเว้นใดๆทั้งสิ้น

แต่ตอนรับสามารถให้คนรับแทนได้หรือส่งไปรษณีย์ ไปยังที่อยู่ของท่านหากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ยื่นวีซ่า IVS อาคาร 253 อโศก สุขุมวิท 21 โทร 02-6641200

สถานทูตอินเดีย เริ่มใช้เครื่องสแกนนิ้วมือและใบหน้า สำหรับการขอวีซ่าอินเดียแล้วนะคะ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไปผู้ที่ต้องการยื่นขอวีซ่าอินเดีย จะต้องไปแสดงตัวที่ ศูนย์รับยื่นวีซ่า IVS ด้วยตนเองในวันที่สมัคร เพื่อ "สแกนลายนิ้วมือและใบหน้า" ในทุกประเภทวีซ่า ไม่มียกเว้นให้ใคร ไม่มียกเว้นในทุกกรณีสรุปคร่าวๆได้แบบนี้


1) ผู้ยื่นต้องไปแสดงตัวที่สถานทูตด้วยตัวเองในวันยื่น เพื่อสแกนลายนิ้วมือและใบหน้า
2) ตอนรับเล่ม สามารถส่งไปรษณีย์ ems หรือขอรับเล่มแทนกันได้ ผู้ยื่นไม่จำเป็นต้องมารับเล่มเอง
3) เตรียมเอกสารทุกอย่างเหมือนเดิม
4) ค่าบริการ IVS คิดเพิ่ม 5 บาท
5) เผื่อเวลา ต้องรอนานแน่ๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม จะนำมาแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
หากมีข้อสงสัยประการใด โทรสอบถามโดยตรงที่
IVS ศูนย์รับยื่นวีซ่าอินเดีย
โทร 02 664 1200 , 02 664 1201

การสแกนลายนิ้วมือ(Figger scan)  และ สแกนใบหน้า (Face Scan) เป็นหนึ่งในขั้นตอนการทำวีซ่าไปสวิตเซอร์แลนด์

โปรดทราบว่า กระบวนการการพิจารณาวีซ่าแบบใหม่จะเริ่มขึ้นในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการบันทึกข้อมูลผู้สมัครขอวีซ่า (VIS)ตั้งแต่วันพุธที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป ผู้สมัครทำวีซ่าต้องไปด้วยตัวเองที่ศูนย์วีซ่าทีแอลเอสคอนแทค เพื่อทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล (ลายนิ้วมือทั้งสิบนิ้วและภาพถ่าย) ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลวีซ่าเป็นเวลา 5 ปี ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยสำหรับความปลอดภัยของระบบVIS (ฐานข้อมูลวีซ่า) กรุณาตรวจสอบได้ที่ women's nightgowns กรณีที่ท่านเคยสแกนลายนิ้วมือเพื่อยื่นขอเวีซ่าชงเก้นมาแล้ว และวีซ่าที่ได้มาระบุคำว่า "VIS” สำหรับการขอวีซ่าครั้งต่อไป ท่านไม่จำเป็นต้อง แสกนลายนิ้วมือกรณีที่ท่านไม่เคยสแกนลายนิ้วมือมาก่อนท่านจำเป็นต้องมาแสดงตนเพื่อยื่นขอวีซ่ากรณีที่ท่านเคยสแกนลายนิ้วมือมาแล้วแต่ไม่ได้วีซ่าเชงเก้น ท่านจะต้องสแกนลายนิ้วมืออีกครั้งถ้าการเก็บข้อมูลลายนิ้วมือครั้งก่อนหน้ามีคุณภาพต่ำไม่สามารถใช้ได้ ผู้สมัครจะได้รับการติดต่อจากศูนย์ทีแอลเอสเพื่อทำการเก็บข้อมูลลายนิ้วมือ ใหม่ห้ามมิให้ใส่คอนแทคเลนส์ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะของดวงตาเช่นคอนแทคเลนส์สี คอนแทคเลนส์บิ๊กอายส์ในระหว่างการทำการจัดบันทึกข้อมูลทางชีวภาพ(ไบโอเมตริกซ์)กรุณาตรวจสอบว่าการยื่นคำร้องขอวีซ่าของท่าน นั้นต้องทำผ่าน TLScontact Visa Center หรือ จำเป็นต้องทำการยื่นคำร้องโดยตรงกับสถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำ ประเทศไทย ที่ เขตอำนาจศูนย์ยื่นวีซ่าTLScontact จะปืดทำการในวันที่ : 11 และ 14 กรกฎาคม 2557นับตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด (โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ขนาดพกพา ฯลฯ ) ถือเป็นสิ่งต้องห้ามภายในศูนย์ TLScontact โดยท่านสามารถฝากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ห้องฝากของบริเวณทางเข้าศูนย์

Tags: finger scan, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, Face scan, เครื่องสแกนใบหน้า

 Print  Email