ข้อควรพิจารณาในการการเลือกซื้อ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (finger scan )

finger scan Purchasing

หลายองค์กรมีแนวความคิดที่จะนำ เครื่องสแกนนิ้วมือ มาใช้ในการยกระดับการรักษาความปลอดภัยในระบบควบคุมการเข้า-ออก ( Access Control ) เพื่อเสริมความปลอดภัยให้สูงมากยิ่งขึ้นเพราะเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันว่า ระบบ Access Control ที่เป็นระบบ Biometrics นั้นให้ความปลอดภัยสูงกว่าระบบบัตรที่นิยมใช้อยู่เดิม และ fingerscan ก็เป็นทางเลือกแรกๆที่ทุกคนมอง

ถึงแม้จะไม่ใช่เทคโนโลยี Biometrics ที่มีระดับความปลอดภัยสูงที่สุด แต่เนื่องจากเป็นเทคโนโลยี Biometrics ที่มีการผลิตเป็นเชิงพานิชย์แพร่หลายที่สุด และ ในตลาดก็มีหลายยี่ห้อ หลายประเทศผู้ผลิตให้เลือกซื้อหา หรือหากมองหาระบบบันทึกเวลาการทำงานที่จะช่วยประหยัดรายจ่าย ในการทำบัตรพนักงาน ลดข้อโต้แย้งในการบันทึกเวลาของพนักงาน หรือ ป้องกันการทุจริตการตอกบัตรลงเวลาแทนกันของพนักงาน คำตอบของหลายๆวัตถุประสงค์ก็จะมาลงตัวที่่ เครื่องสแกนนิ้วมือ นั่นเอง โดยหวังว่าเมื่อนำระบบนี้เข้ามาใช้ในองค์กรแล้ว นอกเหนือจากจะเป็นการยกระดับประสิทธิภาพการทำงานตามเหตุผลข้างต้นแล้ว ยังจะช่วยลดงานและภาระต่างๆของผู้ดูแลระบบลงไปได้อีกด้วย ซึ่งโดยแนวคิดถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีและถูกต้อง แต่ผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่ประสบผลเหมือนแนวคิด เพราะมีข้อผิดพลาดระหว่างกระบวนการดำเนินการ ข้อผิดพลาดแรกๆ และเป็นจุดเริ่มต้นของความผิดพลาดทั้งมด เป็นปัจจัยสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามในการวางระบบนั่นก็คือ การเลือกซ์้อที่ผิดพลาด นำมาสู่การได้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ที่ไม่มีคุณภาพและไม่สามารถทำงานได้ตามที่วางแผนงานไว้แต่แรก

การเลือกซ์้อ เครื่องสแกนนิ้วมือ มีความสำคัญอย่างไร ?

การเลือกซ์้อที่ผิดพลาดทำให้มีผู้ใช้จำนวนมากซึ่งตัดสินใจใช้ระบบนี้แล้วไม่ได้ผลอย่างที่คาดการณ์ไว้แต่แรก แทนที่เมื่อนำระบบเข้ามาใช้ภายในองค์กรแล้ว จะช่วยลดภาระงานและ ลดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กรตามแผน กลับกลายเป็นการเพิ่มปัญหาต่างๆ ตามมาไม่เว้นแต่ละวัน ตั้งแต่ปัญหาจุกจิกเกี่ยวเนื่องจากการใช้งานเล็กๆน้อยๆ ไปจนถึง ปัญหาขนาดใหญ่ที่แก้ไขไม่ได้จนพนักงานแอนตี้ระบบ และ ขั้นที่แย่ที่สุดอาจต้องยกเลิกระบบไปในที่สุด เสียทั้งเวลาและงบประมาณฟรีๆไปเลยก็มี เนื่องจาก เครื่องสแกนลายนิ้มือ ไม่ใช่อุปกรณ์ที่ติดตั้งแล้วจะใช้งานได้อย่างปกติทันทีเหมือนกับอุปกรณ์อื่นๆทั่วไป แต่เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ กระบวนการเทคนิคทางการประมวลผลแบบ Digital Image Processing ขั้นสูง ซึ่งการที่เราจะทราบได้ว่า ลายนิ้วมือ ที่เรานำมาตรวจสอบนั้น คือลายนิ้วมือของบุคคลใดในจำนวนทั้งหมดของฐานข้อมูลลายนิ้วมือหลายร้อยหลายพันคนที่อยู่ในระบบได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เครื่องสแกนนิ้ว ที่มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานจะไม่สามารถทำงานในกระบวนการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้ใช้อาจพบปัญหาบ่อยครั้งเรื่องการที่คนหนึ่งมาสแกนแต่กลับกลาย ไปขึ้นชื่ออีกคนหนึ่ง หรือ สแกนแล้วเครื่องไม่อ่านลายนิ้วมืออันเนื่องมาจาก Sensor ของตัวเครื่อง อ่านภาพลายนิ้วมือได้ไม่ชัด หรือ ลายนิ้วมือผู้ใช้มีปัญหา ปัญหาที่พบในผู้ดูแลระบบบหลายรายคือ แทนที่การซื้อเครื่องไปเพียงครั้งเดียวเพื่อใช้งานแล้ว จะเป็นการลงทุนครั้งเดียวโดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเรื่องอื่น ตามมาอีก แต่เมื่อไปนำมาใช้กลับต้อง มีค่าใช้จ่าย หมุนเวียนในการแก้ปัญหาเพิ่มเติม ตามมาตลอด และอย่างแย่ที่สุดคือต้องซื้อสองครั้ง เนื่องจากที่ซื้อมาครั้งแรกใช้ไม่ได้ หรือมีค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา หรือ มีค่าวัสดุสิ้นเปลืองต่อเนื่องอันเนื่องมาจาก ตัวหัวอ่านที่มีความทนทานต่ำมากเกินไป ดังนั้นการเลือกซื้อที่ถูกต้องเสียตั้งแต่แรกจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

เลือกแบบไหนดี ?

เครื่องชนิดที่มีโพลีเมอร์เคลือบ

หัวอ่านลายนิ้วมือ (fingerprit sensor ) ที่เป็นประเภทพลาสติกโพลีเมอร์ จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนหัวอ่านตลอดทุกๆ 3- 6 เดือนอันเนื่องมาจากโพลีเมอร์ หลุดลอก หรือ หรือสกปรกเพราะไม่สามารถทำความสะอาดได้  เพราะในการใช้งานเครื่องสแกนนิ้วนั้น ส่วนหัวอ่านจะเป็นส่วนที่ได้รับการสัมผัสจากการใช้งานตลอดเวลา การเลือกใช้วัสดุที่ไม่คงทนถาวรอย่าง  วัสดุตระกูลโพลีเมอร์ซึ่งเป็นลักษณะคล้ายยางแผ่นบางใส เมื่อเกิดคราบสกปรกสะสม เราไม่สามารถทำความสะอาด ได้ด้วยการเช็ดธรรมดา และ เหตผลที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ หน้าเลนส์ของ finger scan ไม่สามารถทนต่อการขีดข่วนจากของแข็งของ มีคม หรือ แม้กระทั่งเล็บมือของผู้ใช้ได้ และยิ่งถ้าเป็นการใช้งานกับผู้ใช้ที่ นิ้วมือ มีคราบสารเคมีหรือน้ำมันเลอะติดมากับนิ้วมือ เช่น ตามโรงงาน หรือหน้า Site งานก่อสร้าง เลนส์หน้าสัมผัส พวกโพลีเมอร์นั้น จะถูกกัดจนบวมลอกออกจากแผ่นรองรับนิ้ว เป็นผลให้ เครืองสแกนลายนิ้วมือไม่สามารถอ่านลายนิ้วมือได้ถาวร จนต้องเปลี่ยนบ่อยๆและมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนทุกครั้ง กลายเป็นวัสดุสิ้นเปลือง

เครื่องชนิดเทคโนโลยีตัวเก็บประจุ

เป็นหัวอ่านอีกประเภทที่ควรหลีกเลี่ยงในการนำไปใช้งานจริงในทางปฏิบัติ ณ ตอนนี้ เนื่องจากเทคโนโลยียังอยู่ระหว่างการพัฒนา และยังไม่เสถียร fingerscan ประเภทอ่านค่าความจุไฟฟ้าของ ลายนิ้วมือ หรือ เครื่องสแกนนิ้ว ประเภท Capacitance Scanner finger scan ซึ่งหลักการทำงานคือ เอานิ้วมือสัมผัสกับหน้าสัมผัสที่เป็น โลหะของ fingerprint scannner โดยตรง และจะเกิดการถ่ายเทประจุผ่านลายนิ้วมือเข้าสู่ตัว sensor เพื่อเก็บเป็นข้อมูลลายนิ้วมือของผู้ใช้แต่ละคน ในการการนำไปใช้งานกับคนจำนวนมากในระบบ Time Attendance และ ระบบ Access Control หัวอ่านประเภทนี้จะเกิดคราบสะสมและเกิด รอยด่างดำได้ง่ายเพราะหน้าสัมผัสที่เป็นโลหะ เป็นเหตุให้ต้องทำการเปลี่ยน Sensor กันบ่อยครั้ง ถึงแม้ว่าโดยตัวของเทคโนโลยีเองนั้นเทคโนโลยีหัวอ่านลายนิ้วมือแบบตัวเก็บประจุ จะเป้นเทคโนโลยีที่ดีกว่าหัวอ่านลายนิ้วมือประเภท Optical Scanner  ด้วยเหตุผลว่าเทคโนโลยีของมันเองที่สามารถระบุนิ้วที่มีอุณหภูมิของสิ่งงมีชีิวิต ทำให้ปลอมแปลงได้ยากกว่า แต่ก็เหมาะกับงานเฉพาะรูปแบบที่ค่อนข้างสะอาด และ ละเอียดในการใช้งาน หรือ เป็นความปลอดภัยส่วนบุคคล ที่จำนวนผู้ใช้ไม่มากนัก เช่น ระบบรักษาความปลอดภัยสถานที่ส่วนตัว ห้องพักในที่อยู่อาศัย ห้องเก็บตู้เซฟ ระบบความปลอดภัย ของโทรศัพท์มือถือ หรือ ระบบบ fingerprint logon ของคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

เครื่องสแกนนิ้ว ชนิด Optical Sensor

หัวอ่าน ที่เหมาะสมของ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ สำหรับใช้กับคนจำนวนมากในค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ควรเลือกใช้ที่เป็นแบบ Optical Scanner Sensor finger scan และ ตัวหัวอ่านเป็นชนิด Optical CMOS เพราะวัสดุ หน้าเลนส์ของหัวอ่านจำพวกนี้จะทำจากผลึกคริสตัล แข็งแกร่งต่อการขุดขีดด้วยของแข็ง ของมีคม และยังป้องกันการสั่นสะเทือน ไฟฟ้าสถิตย์และป้องกันคราบสกปรกเคลือบหน้าเลนส์ได้ดีทำให้ไม่เกิดคราบสกปรกสะสมที่หน้าเลนส์เมื่อมีการใช้งานเป็นระยะเวลานาน และ มีความคลาดเคลื่อนในการอ่านลายนิ้วมือน้อยมากในค่า FAR และ FRR ที่ยอมรับได้ในการใช้งานจริง โดยไม่จำเป็นต้องใช้วัสดุประเภทโพลีเมอร์มาบุเคลือบบนตัวเลนส์เพื่อให้ภาพลายนิ้วมือชัดเจนขึ้นแต่อย่างใด เช่น เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ยี่ห้อ Suprema จากประเทศเกาหลี หรือ ยี่ห้อ Matcher เป็นต้น ซึ่งทุกรุ่นที่แนะนำจะผ่านการทดสอบ และ ได้การรับรองมาตรฐานจากสถาบันทดสอบคุณภาพมากมาย เช่น UL,FC,CE,LPS และได้รับรางวัลต่างๆอีกมากจากหลายๆประเทศ

12 ข้อสรุป วิธีการเลือกซื้อ เครื่องสแกนนิ้วมืิอ

กาตัดสินใจเลือกซื้อเครื่อง Fingerprint Scanner เบื้องต้นควรพิจารณาคุณสมบัติต่างๆดังต่อไปนี้

 1. ดูที่หัวอ่าน (Fingerprint Scanner Sensor) ว่าสินค้านั้นใช้หัวอ่านชนิดใด(ข้อนี้สำคัญมากที่สุดเพราะเทคโนโลยีของ Fingerprint Scanner Sensor คือหัวใจของ เครื่องสแกนนิ้ว) หากเป็นระบบที่ใช้กับคนน้อยๆ หรือ ใช้งานส่วนตัว เช่น ระบบ fingerprint ในโทรศัพท์มือถือ,Mouse Log on เข้าคอมพิวเตอร์,Finger Lock ลูกบิดประตูบ้านคอนโดมิเนียม ควรเลือกใช้หัวอ่านชนิดตัวเก็บประจุ เพราะให้ระดับความปลอดภัยสูงกว่าเพราะมีเทคโนโลยีที่พิสูจน์ลายนิ้วมือที่มีชีวิตทำให้ปลอมแปลงได้ยาก แต่หากเป็นการใช้งานกับคนหมู่มาก เช่น ระบบบันทึกเวลาการทำงาน (Time Attendance)  หรือ ระบบ ควบคุมการเข้าออก (Access Control) สำหรับ โรงงาน บริษัท หรือระบบควบคุมประตูที่มีคนเข้าออกจำนวนมาก ควรใช้ Fingerprint Scanner ชนิด Optical เพราะสามารถทำงานได้เร็วกว่าและให้ความแม่นยำและ ระดับความปลอดภัยในระดับที่ยอมรับได้
 2. ความเร็วในการอ่านลายนิ้วมือ เมื่อมีผู้ใช้จำนวนมากขึ้น ปัจจัยในการพิจารณาหัวอ่านก็เปลี่ยนไป เพราะถึงแม้จะใช้เทคโนโลยีของหัวอ่านสแกนลายนิ้วมือที่ดีกว่า เช่น หัวอ่านลายนิ้วมือชนิดตัวเก็บประจุ แต่ก็เหมาะกับระบบที่มีจำนวนผู้ใช้เฉพาะกลุ่มจำนวนน้อย ไม่จำเป็นต้องพิจารณาถึงปัจจัยความเร็วในการใช้งาน แต่หากต้องใช้กับผู้ใช้จำนวนมากและต้องการความเร็วในการเคลียร์คนเครื่องที่ทำงานได้ช้าจะไม่เหมาะสม โดยปกติความเร็วในการสแกนของเครื่อง ที่ใช้ในระบบบันทึกเวลาการทำงานและ ควบคุมการเข้าออกของคนจำนวนมากไม่ควรใช้เวลาในการ Verifyลายนิ้วมือและแสดงผลเกิน 2 วินาที/คน ซึ่ง ความเร็วของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (finger scan Verification Time) ขึ้นกับ กับ คุณสมบัติต่างๆของตัว เครืองสแกนนิ้ว แต่ละรุ่นซึ่งมักจะระบุอยู่ใกล้เคียงกันที่ 1-2 วินาที แต่ข้อเท็จจริงก็คือยิ่งเพิ่มจำนวนผู้ใช้ลงในเครื่องมากขึ้น เครื่องจะทำงานช้าลงเพราะเป็นการตรวจสอบแบบ 1:N
 3. หน่วยความจำ จำนวนลายนิ้วมือที่รองรับ และ จำนวน logs ที่เก้บบันทึกได้ จำนวนลายนิ้วมือ และ จำนวนข้อมูล logs ที่บันทึกได้ ขึ้นกับขนาดของหน่วยความจำของเครื่อง โดยเครื่องขนาดเล็กจะสามารถบันทึกลายนิ้วมือได้ตั้งแต่ 500-1,500 ลายนิ้วมือ บันทึกข้อมูล 30,000 ถึง 50,000 รายการ ขณะที่ เครื่องสแกนนิ้ว รุ่นที่มีขนาดใหญ่จะรองรับข้อมูลลายนิ้วมือผู้ใช้ได้ตั้งแต่ 3,000 ถึง 10,000 ลายนิ้วมือขึ้นไป และ เก็บบันทึก logs ได้ 100,000 ถึง 200,000 รายการ ดังนั้นจึงต้องพิจารณารุ่นที่มีหน่วยความจำเหมาะสมกับขนาดการใช้งาน
 4. วัสดุทีใช้ในการผลิตอุปกรณ์ พิจารณาว่าแข็งแรง ทนทานหรือไม่ เช่น วัสดุที่ใช้ในการทำหัวอ่านที่ทำจากผลึก ควอทซ์ ย่อมทนทานกว่าหัวอ่านที่ทำจาก ผลึกแก้ว หรือ หัวอ่านที่มีโพลีเมอร์เคลือบ วัสดุที่ใช้ทำ Body ของตัวเครื่องควรทำจาก พลาสติก ABS ที่มีความเหนียวทนทาน เหนียว ไม่เปราะแตกหักง่าย เป็นต้น
 5. Software ส่วนสำคัญที่ต้องพิจารณาอย่างละเอียดของระบบคือ โปรแกรมที่มากับตัวเครื่อง ต้องดูว่ามีฟังก์ชั่นเหมาะสมครบครันกับการใช้งานและตรงกับวัตุประสงค์ที่ต้องการหรือไม่ เช่นหากนำไปใช้กับระบบเล็ก หรือ ธุรกิจ SME ควรเลือกเครื่องสแกนนิ้ว ที่มีโปรแกรม Time Attendance Management เบื้องต้นติดมาด้วย เพราะโปรแกรมสำเร็จรูปนี้โดยมากมักฟรีมากับตัวเครื่อง และ สามารถใช้กำหนดกะการทำงานที่ไม่ซับซ้อนมาก และ คำนวณ สถิติ ขาด ลา มาสาย ชั่วโมง OT ให้เบ็ดเสร็จ หรือ หากต้องการคำนวณออกมาเป็นค่าแรงอย่างง่ายก็ควรพิจารณาเครื่องรุ่นทีสนับสนับสนุนการทำงานแบบ E-Clocking Application ที่สามารถดึงข้อมูลจากเครื่อง เข้า Microsoft Excel แล้วคำนวณออกมาเป็นค่าแรงอย่างง่ายได้ทันที หรือ หาก ติดตั้งใช้งานเป็นระบบใหญ่ ก็ต้องพิจารณาถึง Software ที่สนับสนุนการทำงานแบบ Network และ รองรับฐานข้อมูลชนิด My SQL , SQL Server ,Oracle และสามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรม Payroll ได้ เป็นต้น
 6. Hardware Communication พิจารณาว่า การติดต่อสื่อสารข้อมูลของ fingerscan สามารถทำได้ทางใดบ้างตรงกับเงื่อนไขที่ตอ้งการได้หรือไม่ เช่น หากต้องการติดตั้งแบบลอยโดยไม่เดินสายสัญญาณ เพราะไกล หรือ ไม่สะดวก ควรเลือกรุ่นที่ Support USB 2.0+ Port เพื่อ Upload/Download ข้อมูลผ่าน USB Flash Drive หากต้องการเดินสายสัญญาณผ่านระบบ LAN ก็ต้องดูเครื่องที่รองรับระบบ TCP/IP หรือหากต้องการดึงข้อมูลผ่าน Wire Less LANได้ก็ต้องดูเครื่องที่รองรับระบบ Wi-Fiหรือหากต้องการดึงข้อมูลผ่าน Internetก็ต้องพิจาณารุ่นที่มี Web Server Built-in หากธุรกิจเป็นลักษณะหลายสาขา ก็พิจารณารุ่นที่สามารถดึงข้อมูลจากสาขาเข้าสำนักงานใหญ่ได้ เป็นต้น
 7. Payroll Inter-face หากต้องการใช้เครื่องสแกนร่วมกับโปรแกรมคำนวณเงินเดือน (Payroll) อาจต้องพิจารณาเพิ่มเติมว่าเครื่องรุ่นนั้นๆใช้กับโปรแกรมคำนวณเงินเดือนขององค์กรที่มีอยู่แล้วได้หรือไม่ ซึ่งโดยปกติจะพิจารณาจากรูปแบบของ Text.File ที่ส่งออกมาจากโปรแกรมของ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ว่าสามารถออกรูปแบบที่โปรแกรม Payroll สามารถนำไปใช้งานได้หรือไม่
 8. ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย พิจารณาว่าสินค้าผลิตจากผู้ผลิตที่เชื่อถือได้หรือไม่ ตัวสินค้ามีจำหน่ายอย่างแพร่หลายทั่วโลกหรือไม่ และ บริษัทผู้ขายได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่าย (Distributor) โดยตรงหรือไม่ ทำธุรกิจเกี่ยวกับสินค้ามานานหรือยัง ข้อนี้เป็นสิ่งยืนยันได้ว่าผู้ขายมีความพร้อมหลายๆด้าน เช่น ได้รับการอบรมจากผู้ผลิตโดยตรง การให้บริการด้วยความเชี่ยวชาญจากช่างที่มีประสบการณ์และชำนาญงาน
 9. ศูนย์บริการ และ ระยะเวลารับประกันสินค้า ควรพิจารณาซื้อเครื่องสแกนนิ้วจากบริษัทที่มีศุนย์บริการในพื้นที่ หรือสามารถส่งเครื่องและซ่อมแซมให้ได้สะดวก และ มีระยะเวลาในการรับประกันสินค้าไม่ต่ำกว่า 2 ปีขึ้นไปโดยฟรีค่าบริการและ ค่าอะไหล่ในช่วงระยะเวลารับประกัน มีเครื่องสำรองให้ระหว่างส่งซ่อม และ มีการเสนอสัญญาซ่อมบำรุงให้ลูกค้า เป็นต้น
 10. ระยะเวลารับประกันอะไหล่ เนื่องจากเครื่องสแกนนิ้วมือมีการเปลี่ยนแปลงรุ่นอย่างเสมอและรวดเร็ว เช่นเดียวกับอุปกรณ์ประเภทคอมพิวเตอร์ และ โทรศัพท์มือถือ ดังนั้นควรมีระยะเวลารับประกันอะไหล่สำหรับเครื่องที่ตกรุ่นและไม่มีการผลิตแล้ว เพื่อที่จะได้ไม่ต้องซื้อเครื่องใหม่เพราะไม่มีอะไหล่ซ่อม และ ระมัดระวังอย่าซื้อเครื่องรุ่นที่ใกล้จะตกรุ่นหรือไม่ผลิตแล้ว เพราะจะหาอะไหล่ยากในอนาคต
 11. มาตรฐานสินค้าและ มาตรฐานผู้ผลิต ตัวสินค้าได้ผ่านการทดสอบและได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันรับรองมาตรฐาน หรือไม่ (มาตรฐานที่ทั่วโลกให้การยอมรับ เช่น UL , FC , CE , LPS เป็นต้น) สินค้านั้นผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO9000, ISO14001 หรือไม่ เพื่อเป็นสิ่งยืนยันว่าผลิต จากโรงงานที่ได้มาตรฐาน และผ่านการตรวจสอบคุณภาพทีดี
 12. ราคา และ การติดตั้ง ปัจจัยสุดท้ายที่ต้องพิจารณาก็คือราคา ซึ่งโดยปกติ ราคาของเครื่องสแกนแต่ละยี่ห้อ แต่ละประเทศผู้ผลิตจะไม่เท่ากันอยู่แล้ว โดยมีราคาตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักหลายหมื่นบาท และ มีคุณภาพตามราคา เครื่องที่คุณภาพดีย่อมมีราคาแพง แต่การจะพิจาณาว่าจะใช้เครื่องราคาแพง หรือ ราคาถูกขึ้นอยู่กับสภาพความต้องการใช้งานของผู้ใช้มากกว่า เช่น ถ้าจำนวนพนักงานน้อยๆ สิ่งแวดล้อมสะอาด จำนวนผู้ใช้ไม่มากนัก อาจพิจาณณาเครื่องที่ ราคาไม่แพงมาก และไม่จำเป็นต้องมีประสิทธิภาพสูงได้ แต่หากใช้ในระบบใหญ่ๆ จำนวนคนมากๆต้องการความเร็วและความแม่นยำสูง ก็ควรเลือกยี่ห้อที่มีราคาและคุณภาพสูงขึ้นมาเพื่อความเสถียรของระบบ และ หากใช้ในระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดในระดับสูงสุด ก็ควรเลือกเครื่องที่ดีที่สุดถึงแม้จะมีราคาสูงมากก็ตาม ที่สำคัญเครื่องต้องได้รับการติดตั้งจากบริษัทที่ติดตั้งได้มาตรฐานสมราคา

Tags: finger scan, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, Fingerprint scanner, เครื่องสแกนนิ้ว, fingerscan

 Print  Email