เมื่อ finger scan Admin ไม่อยู่?

Admin เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ไม่อยู่ ลาออก เข้าเครื่องไม่ได้ ?

โดยปกติ  Admin หรือ ผู้ที่มีสิทธิเข้าไปแก้ไขข้อมูลของ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ จะต้องใช้ รหัส หรือ ลายนิ้วมือ เพื่อที่จะ Log on เข้าเมนูเครื่อง และ ต้องมีจำนวน Admin ในเครื่องอย่างน้อย 3 คนขึ้นไป เพื่อสำรองซึ่งกันและกัน แต่มีบางกรณีที่ Admin ไม่อยู่ ลาออก หรือจำไม่ได้ว่าใครคือผู้ดูแลระบบ แล้วเข้าเมนูจัดการเครื่องไม่ได้จะทำอย่างไรดี

ตัวอย่างเหตุการณ์

ผู้ใช้คนเก่า ที่เป็น admin ลาออก ไม่ได้ให้รหัสผู้ดูแลเครื่องไว้ จะล้างเครื่อง เพื่อเซ็ตข้อมูลใหม่ขอความกรุณา ผู้รู้ช่วยแนะนำวิธีล้างเครื่องหรือรีเซ็ตเครื่องไป ค่าโรงงานใหม่ขอขอบคุณครับ

finger-scan-access-denied

วิธีการแก้ไข:

  1. หากเครื่องสแกนนิ้ว ยังคงต่อ Online กับโปรแกรมควบคุมได้ปกติ เข้าไปที่โปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ แล้วเปิดโปรแกรมที่ใช้กับ Finger scan เข้าไปตั้งค่าข้อมูลผู้ใช้ในเครื่อง โดยหาดูว่าใครเป็น Admin แล้วทำการแก้ไขสิทธิ หรือ ลบออก หรือ แก้ไขสิทธิคนใหม่เป็น Admin เพื่อเข้าเมนูหน้าเครือ่งไปลบ Admin เก่าออก
  2. หากเครื่องสแกนนิ้วมือ ไม่สามารถ Online ได้ หรือ ติดตั้งแบบไม่เดินสายสัญญาณ ลงโปรแกรมควบคุมบน Notebook แล้วนำมาต่อเข้ากับเครื่องสแกนให้ Online ได้ชั่วคราวก่อนที่จะดำเนินการแก้ไขตามข้อ 1
  3. เครื่องไม่ได้ Online กับ โปรแกรม จะเชื่อมกับโปรแกรมควบคุมเพื่อแก้ไขก็ไม่ได้ เพราะไม่รู้หมายเลข IP เครื่อง แล้วจะทำอย่างไร ? โดยปกติหากเป็นเครื่อง fingerscan ที่สื่อสารในระบบ TCP/IP จะมี Defult IP Address จากโรงงานเหมือนกันทุกเครื่อง โทร.ถามศูนย์ หรือ ติดต่อผู้จัดจำหน่ายว่า IP มาตรฐานของเครื่องคืออะไร และ ทำให้เครื่อง Online เพื่อแแก้ไขผ่านโปรแกรมต่อไป
  4. เครื่องไม่ได้ Online และ IP เครื่องก็ไม่ใช่ Defult IP มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแล้ว แต่ไม่รู้่าเปลี่ยนเป็นหมายเลขอะไร ในกรณีนี้ต้องติดต่อผู้จัดจำหน่ายสถานเดียว แจ้งรุ่น เครื่อง Serial Number ผู้จัดจำหน่ายสามารถ GEN ชุดรหัส Admin ชั่วคราว (One Time Password) เพื่อใช้เข้าเครื่องครั้งเดียวไปแก้ไขผู้ดูแลระบบ
  5. เพื่อเป็นการแก้ไข และ ป้องกันปัญหาอย่างถาวร ผู้ดูแลระบบควรมีไม่น้อยกว่า 3 คน และ ควรให้บุคคลที่ไม่น่าจะลาออกแน่ๆ เป็น Admin ร่วมด้วย เช่น เจ้าของกิจการเอง เป็นต้น

Tags: finger scan, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องสแกนนิ้ว, fingerscan

 Print  Email