รายงานเป็นภาษาต่างดาว

รายงานของ โปรแกรมเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เป็นภาษาต่างดาว

บางครั้ง โปรแกรมเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ไม่แสดงเมนูเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษตามปกติ แต่แสดงผลเป็น Font แปลกๆที่เรียกว่าภาษาต่างดาวแทน รวมถึงเวลาออกรายงานจาก โปรแกรมของ finger scan หรือ Export รายงานไปเป็น Microsoft Excel ด้วย สาเหตุเกิดจาก การ Setup window ที่ไม่ได้ตั้งค่าให้รองรับภาษาไทยสำหรับโปรแกรมบางอย่าง เบื้องต้นสามารถทำการแก้ไขได้โดย ไปที่ Start Menu -> control panel -> Regional and language options -> ตั้งค่าให้เป็น Thai หรือ Thailand ให้ครบทุก Tab แล้วลองปิดโปรแกรมเปิดใหม่ว่ารายงานแสดงผลเป็นปกติหรือยัง

ถ้ายังไม่หายลอง

  • Reginal option แท็บกลาง ติ๊กออกสองช่องกด OK ถ้าวินโดวส์ถามว่าจะให้บูตใหม่ เลือก No (ยังไม่ต้องตอนนี้)
  • ข้าใหม่อีกรอบ ติ๊กถูกสองช่อง กด OK อีกที วินโดวส์จะถามหาแผ่นวินโดวส์ (ต้องการไฟล์ระบบบางตัวเพิ่ม) ก็ใส่เข้าไป (ต้องใช้แผ่นวินโดวส์)
  • ถ้าวินโดวส์ถามจะให้บูตใหม่ ก็ No อีก
  • เข้าอีกรอบ เช็คแท็บแรกให้เป็น Thai, Thailand แท็บสาม Thai จากนั้นกด OK
  • ข้าอีกรอบ เช็คอีกที ว่าตรงตามที่เลือกไว้ทั้งหมดไหม (ส่วนมาก แท็บสุดท้ายจะค้างที่ English)
  • สุดท้ายแล้ว ถ้าเป็นไทยหมดแล้ว ก็กด OK ถ้ามีการถามว่าต้องการ Restare ใหม่ไหม ก็เลือก Restart ถ้าไม่มีให้เลือกก็ Restart เครื่องเอง
  • เปิดโปรแกรมขึ้นมาเพื่อดูว่า font ปกติหรือยัง

Tags: finger scan, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องสแกนนิ้ว, fingerscan

 Print  Email