เทคโนโลยีการรู้จำใบหน้า

เทคโนโลยีการรู้จำใบหน้า(Face Recognition)

การรู้จำใบหน้า ของเครื่องสแกนใบหน้า (face scan ) เป็นการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของภาพใบหน้า ซึ่งได้จากกล้องวีดีโอดิจิตอล โดยจะวัดโครงสร้างใบหน้าทั้งหมด เช่น ระยะห่างระหว่างดวงตาทั้งสองข้าง ความลึกของเบ้าตา ความกว้างของจมูก รูปร่างของกระดูกโหนกแก้มความยาวขากรรไกร ข้อมูลเหล่านี้ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลและจะถูกนำมาใช้เปรียบเทียบเมื่อมีคนไปยืนหน้ากล้อง  เทคโนโลยีนี้ถูกใช้อย่างกว้างขวางและคาดว่าในอนาคตจะตามทันเทคโนโลยี เครื่องสแกนลายนิ้วมือ(Finger scan)

เครื่องสแกนใบหน้า face-scan-technology

การรู้จำใบหน้าทำงานได้อย่างไร

  • การจับภาพ - ทั้งลักษณะทางกายภาพและพฤติกรรมจะถูกจับภาพโดยระบบ
  • การแยกแยะ - ข้อมูลทั้งหมดจะถูกแยกจากตัวอย่างเพื่อสร้างเป็นแบบ
  • การเปรียบเทียบ - แม่แบบจะถูกนำมาเปรียบกับตัวอย่าง
  • จับคู่เหมือน – ระบบจะตัดสินใจว่าลักษณะจากตัวอย่างเหมือนหรือไม่

เมื่อคุณยืนอยู่หน้ากล้อง ห่างออกมาประมาณ 2 ช่วงเท้า ระบบจะทำการค้นหาใบหน้าและเริ่มทำการจับคู่กับฐานข้อมูล การขยับเล็กน้อยเพื่อให้ใบหน้าอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ระบบจะใช้เวลาตัดสินใจน้อยกว่า 5 วินาทีการใช้งาน

การรู้จำใบหน้า ได้รับการสนับสนุนมากขึ้นให้เป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพในการป้องกันการอาชญากรรมก่อการร้าย ทั้งถูกใช้ในหลายพื้นที่จากแรงผลักดันทางกฎหมายและโปรแกรมยังถูกพัฒนา่สำหรับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือใช้ในตู้ฝากถอนเงินอัตโนมัติ

การประเมินผล

ระยะห่างการพิสูจน์อาจเป็นสองช่วงเท่าหรือมากกว่าก็ได้  มีระยะเวลาการประมวลผลที่รวดเร็ว บุคคลก็ไม่ต้องแสดงท่าทางอะไรมากมายเพียงแค่ยืนแล้วดูที่หน้ากล้อง และเทคโนโลยีนี้ยากที่จะหลอกลวง เพราะจุดสังเกตบนใบหน้า เช่น สัดส่วนหรือมุมของลักษณะบนใบหน้าปกปิดยากจากหนวดเคราหรือการใส่แว่นตา

ข้อดีของการรู้จำใบหน้า

การรู้จำใบหน้าเป็นการใช้ระยะเรขาคณิตในการจำแนกความแตกต่างของใบหน้า เป็นรูปร่างจากการมองเห็นของคอมพิวเตอร์เพื่อระบุใบหน้าหรือรับรองบุคคล ความแตกต่างสำคัญจากไบโอเมตริกอื่นๆ คือการจับภาพใบหน้าสามารถทำได้แม้อยู่ในระยะไกลออกไป ดังนั้นการรู้จำใบหน้าจึงทำได้โดยอาจไม่ทำให้ผู้ถูกตรวจสอบรู้ตัวก็ได้ จึงเหมาะสมในการหาเด็กที่สูญหาย หรือติดตามผู้หลบนี้อาชญากรรมโดยใช้กล้องตรวจตรา

ข้อด้อยของการรู้จำใบหน้า

  • ภาพที่แปรปรวน ทั้งการเปลี่ยนแสงและพื้นหลังทำให้โปรแกรมระบุตำแหน่งใบหน้าบนภาพยาก
  • บางส่วนบนใบหน้าถูกปกปิด เช่น ผมยาว
  • ไม่วางหน้าตรงกับกล้อง เมื่อวางใบหน้าไม่ตรงเหมือนเดิม โปรแกรมจะจำใบหน้าไม่ได้ (มุมกล้อง)
  • ใช้กล้องคนละประเภท ทำให้โปรแกรมจำใบหน้าได้ยากขึ้น
  • ใบหน้าเปลี่ยนเพราะอายุที่มากขึ้น
  • การใช้ภาพ 3D สามารถแก้ปัญหาข้างต้นได้  การเปลี่ยนแปลงต่างๆไม่ส่งผลกระทบ เช่น แสง อายุ มุมกล้อง เป็นต้น


ที่มา : http://www.ex-sight.com

Tags: Face scan, เครื่องสแกนใบหน้า, Biometrics

 Print  Email