เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Off-line

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Off-line (finger scan disconnect)

ผู้ใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือหลายๆคนที่ใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดเชื่อมต่อผ่าน Local Area  Network (LAN) โดยระบบ TCP/IP แล้วไม่สามารถ Online เครื่องสแกนนิ้ว กับโปรแกรมเพื่อติดต่อสื่อสารดึงข้อมูลกันได้ เป็นเหตุให้ไม่สามารถใช้งานระบบได้นั้น ต่อไปนี้คือขั้นตอนการ set ให้ finger scan Online กับโปรแกรมควบคุมที่มากับเครื่อง และการ แก้ปัญหาเบื้องต้นหากเครื่องสแกนนิ้วมือ Offline

LAN (Local Area Network) เป็นรากฐานของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วไป กล่าวคือ เกือบทุก ๆ เครือข่ายต้องมี LAN เป็นองค์ประกอบ เครือข่ายแบบ LAN อาจเป็นได้ตั้งแต่เครือข่ายแบบง่าย ๆ เช่น มีเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ต่อตรง กับ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 1 เครื่อง ไปจนถึงเครือข่ายที่ซับซ้อน เช่น มีคอมพิวเตอร์เป็นร้อย ๆ เครื่องและมีอุปกรณ์เครือข่ายอื่น ๆ อีกมาก เช่น finger scan หลายๆเครื่องเข้าไปเชื่อมต่อกับเครือข่างด้วย เป็นต้น

fingerscan-disconnected

การ Setup เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ให้ online กับโปรแกรม

1.โดยปกติเครื่องสแกนนิ้ว ที่ ติดต่อสื่อสารกับโปรแกรมผ่านระบบ TCP /IP นั้นจะมีการตั้งค่าต่างๆเพื่อเชื่อมต่อเข้าระบบ Network เช่นเดียวกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่นใด ส่วนที่เกี่ยวข้องกันการ Setup การเชื่อมต่อผ่านระบบ TCP/IP จะประกอบไปด้วย 3 ส่วนคือ Ip address,Subnet.และ Geteway ตัวอย่างเช่น

Ip address. 192.168.1.109
Subnet.25.225.225.0
Geteway.192.168.1.1

2. การตั้งค่าให้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Onlie กับโปรแกรมก็คือการตั้งค่าให้ตัวแปรทั้ง 3 ของ fingerscan และ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมให้สอดคล้องกันตามการ Set ระบบ Eternet นั่นเอง เช่น IP ต้องเป็น Class เดียวกัน ,Subnet,Gateway ต้องอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน เป็นต้น ในระบบเครือข่ายที่เป็น DHCP โดยมากเมื่อเชื่อมต่อ finger scan เข้าเครือข่ายก็สามารถใช้งานได้ทันที เพียงรู้ IP ของเครื่องแล้ว เพิ่มเข้าไปใน Menu การตั้งค่าเครื่องลูกข่ายในโปรแกรม

3.เมื่อตั้งค่าเครื่องถูกต้องเรียบร้อยแล้ว สามารถเชื่อมต่อเครื่องสแกนเข้า Network ระบบ TCP/IP โดยต่อสาย LAN ที่เข้าหัวเรียบร้อยแล้วเข้า Port RJ 45 ของเครื่องสแกนนิ้ว และทดสอบการทำงานของระบบสื่อสาร การใช้คำสั่ง Ping โดยพิมพ์หมายเลข IP ที่ต้องการทดสอบไป เช่น Ping 192.168.1.109-t ถ้าเครื่องสแกนนิ้วมือ ที่ทดสอบมีการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทำงานปกติก็จะได้ผลลัพธ์กลับมา คือ Reply from 192.168.10.248: bytes=32 times=32<InsTTL=128แต่ถ้าการเชื่อมต่อสื่อสารไม่ทำงาน ก็จะขึ้นข้อความ Request Time Out แทนเป็นต้น

การแก้ไขหากเครื่อง finger scan ยังคง Offline เมื่อติดตั้งทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว

 การที่เครื่องสแกนนิ้ว Offline ทั้งๆที่ติดตั้งทุกอย่างเรียบร้อย หรือ เคยใช้งานได้มาระยะหนึ่งแล้วเกิด Offline ขึ้นมาบางครั้งอาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

  1. สายสัญญาณมีปัญหา เช่น สายขาด หลุด หรือ หัวสาย LAN เสีย ให้ตรวจดูยี่ีห้อ แล้วก็ดู คุณภาพ ด้วยสายตา ว่า เข้าหัวสายแน่นหนาหรือไม่ สายเส้นเดิม ลองเอาไปให้่ช่างตัดหัวสายออก แล้วเข้าหัวให้ใหม่ครัเผื่อปัญหา มิได้มาจากสภาพสาย แต่อาจเข้าหัว ไม่แน่น ข้อสังเกตุเบื้องต้นคือหัวสาย LAN ที่เชื่อมต่อถูกต้องจะมีสัญญาณไฟกะพริบเมื่อเสียบเข้าเครื่องสแกนนิ้วมือ

  2. Port LAN ของเครื่อง fingerscan มีปัญหา หรือ ตรวจสอบ driver ของ Lan card ของคอมพิวเตอร์มีปัญหา สามารถตรวจสอบได้โดยเข้าไป ที่ Control Panel System Hardware Device Manager Network adapter ว่ายัง working properly หรือไม่มีปัญหาใดๆ หาก LAN Card ของเครื่องคอมพิวเตอร์ปกติ ก็มีโอกาสสูงที่ความผิดปกติจะอยู่ที่ Lan Card ของเครื่องสแกนนิ้วมื
  3. ตรวจสอบ Routerว่า ทำงานปกติ ไม่เสีย หรือ ค้าง ( หาก Router ไม่ทำงานหรือ สัญญาณไม่ Conect ให้ลอง Restart  Router ใหม่เพราะบางรครั้ง Router อาจจะค้างค่า Lease Time ในการแจก IP ให้เครื่องอื่นๆอยู่ เป็นต้น
  4. เช็ค ตรวจสอบ DHCP Server ว่ายังทำงานปกติดีหรือไม่ หรือว่าเครื่องแฮงค์ หรือมีปัญหา โดนไวรัสเล่นงาน หรืออื่นๆ
  5. ต่อสาย LAN เข้าrouter แล้วขึ้น Limited or no connectivity ซึ่งอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น IP, Subnet Mask, Gateway, DNS ที่เคยเซ็ตตั้งค่าไว้ถูกเคลียร์ หรือหายไป เครื่องDHCPหรืออุปกรณ์เน็ตเวิร์คสำหรับแจกจ่าย IP มีปัญหา หรือการ์ดแลนมีปัญหา Router รีเซ็ตค่ากลับไปเป็น default จากโรงงาน หลังจากเกิดไฟตก ไฟดับหรือไฟกระชาก เป็นต้น
  6. หากยังมีปัญหาระบบ LAN ใช้ไม่ได้ Internet ก็ใช้ไม่ได้เลยทุกเครื่อง อาจจะะเป็นไวรัส หรือ สปายแวร์ ในระบบ ต้องทำการ Scan Virus

Tags: finger scan, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องสแกนนิ้ว, fingerscan

 Print  Email