• Home
  • FAQ
  • tips
  • ปัญหาที่มักเกิดกับ เครื่องสแกนลายนิ้วมือแบบ Optical Sensor

ปัญหาที่มักเกิดกับ เครื่องสแกนลายนิ้วมือแบบ Optical Sensor

ปัญหากับลายนิ้วมือ Optical Scanning finger scan

Optical-finger-scan-sensor-problem

ลายนิ้วมือ

ปัญหาอย่างหนึ่งทีัมักพบในเครื่องสแกนลายนิ้วมือแบบ Optical ซึ่งนิยมใช้กันแพร่หลาย สิ่งที่เป็นไปได้อาจเกิดจากลายนิ้วมือของบางคนแสดงไม่ชัดเจนเท่าไหร่ อันเนื่องมาจากสาเหตุที่เป็นไปได้หลายประการ เช่น ลายนิ้วมือลอกอันเนื่องมากจากแพ้สารเคมีอย่างรุนแรง การทำงานขัดถูชิ้นงานเป็นระยะเวลายาวนานโดยมีการเสียดสีกับชิ้นงาน หรือ กระดาษทราย หรืองานบางชนิดที่ทำให้ลายนิ้วมือมีแผลตลอดเวลา เช่น คนงานก่อสร้างผูกเหล็กเส้น ที่นิ้วมือจะมีแผลเนื่องจากการผูกลวดด้วยมือตลอดเวลา หรือ คนงานในโรงเลื่อย หรือ โรงานใยแก้วนำแสง ที่จะมีเศษไม้ ขี้เลื่อย ฝังอยู่ในชั้นผิวหนังกำพร้าตลอดเวลา ทำให้เป็นปัญหากับหัวอ่านแบบ Optical เช่นเดียวกัน หรือแม้กระทั่งปัญหาที่เกิดจากตัวลายนิ้วมือของผู้ใช้เองซึ่ง ทำให้ภาพที่ปลายนิ้วมือไม่ชัดเท่าไหร่ อาจจะมาจากมีน้ำมันมากเกินไป หรือมือสกปรกเกินไป หรือเพียงแค่ท่าทางของนิ้ว ทำให้เกิดช่องว่าอากาศ ผลที่ออกมาทำให้ภาพของเส้นขนาดเล็กและรายละเอียดไร้

ประสิทธิภาพการเก็บข้อมูล

การเก็บภาพลายนิ้วมือผู้ใช้ผ่าน finge rscan sensor ไว้บนไฟล์ในฐานข้อมูล สามารถทำให้ที่ว่างในการจัดเก็บหมดไปอย่างรวดเร็ว ถ้าเจ้าหน้าที่ต้องการรักษาไฟล์ของคนที่ได้สแกนไปแล้วไว้เพื่อตอบโต้การท้าทายถูกกฎหมาย ตัวเก็บข้อมูลและสำรองข้อมูลจะต้องมีขนาดใหญ่ เพราะสแกนประชากร  นายจ้าง โรงเรียน หรือองค์กรการดูแลต่างๆ และมีตัวจัดเก็บระบบป้องกันภัยด้วยเพื่อป้องกันในสถานการณ์ที่ข้อมูลสูญหายหรือเสียหายจากระบบขัดข้อง โดยปกติถ้าใช้กับระบบเล็กๆ อย่างเช่น ระบบ Access Control หรือ Time Attendance ในระบบปิดจะไม่ค่อยพบปัญหาเพราะจำนวนผู้ใช้จะถูกจำกัดโดยขนาดหน่วยความจำของเครื่องสแกนลายนิ้วมืออยู่แล้ว โดยในปัจจุบันเครื่องที่มีความจุสูงที่สุดโดยทำงานกับ CPU และ Memory ของตัวเครื่องเองแบบ Standalone บันทึกลายนิ้วมือผู้ใช้ได้สูงสุดอยู่ที่ 10,000-30,000 ลายนิ้วมือเท่านั้นเอง ปัญหามักจะเกิดขึ้นในกรณีนำไปใช้กับระบบเปิด ซึ่งเป็นระบบขนาดใหญ่มากกว่า เช่น การบันทึกข้อมูลลายนิ้วมือของคนทั้งเมือง หรือ การบันทึกข้อมูลลายนิ้วมือของคนทั้งประเทศในการทำบัตรประชาชน และ การบันทึกข้อมูลลายนิ้วมือของคนหลายๆประเทศในการทำหนังสือเดินทาง เป็นต้น ซึ่งต้องใช้ทรัพยากรพื้นที่มหาศาลในการดำเนินการ

การรักษาอุปกรณ์

การเปื้อนของอุปกรณ์จาการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม หรือการขาดและชำรุด สามารถเป็นสาเหตุทำให้เครื่องสแกนผิดพลาดได้  การเปื้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ มาจาก ฝุ่น น้ำมันบนมือ ลายนิ้วมือ และอนุภาคอื่นๆ ควรทำความสะอาดสม่ำเสมอ เพราะถ้าไม่แล้ว ก็จะทำให้รูปภาพอิเล็กทรอนิกส์เสื่อมลง ถ้าอุปกรณ์ finger Scan  ใช้งานกับผู้ดูแลมากมายหลายคน ควรจดบันทึกการทำความสะอาด มิฉะนั้นแล้วการทำความสะอาดก็จะถูกละเลยอย่างง่ายดาย คราบสะสมที่เกิดจากการใช้งานต่อเนื่องโดยไม่ได้ เช็ด หรือ ทำความสะอาดลายนิ้วมือให้แห้ง อาจส่งผลให้ผู้มาใช้งานทีหลังต่อจากนั้นไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งโดยปกติ จะมีวิธีการใช้งานที่ถูกต้องในคู่มือการใช้งาน ตัวอย่างเช่น ก่อนใช้งานผู้ใช้ต้องทำลายนิ้วมือให้แห้งและ สะอาดก่อน โดยบางองค์การอาจให้มีบริการอ่างล้างมือ ผ้าเช็ดมือ และ เครื่องเป่า แต่ปัญหาคือมักจะปฎบัติได้เพียงระยะเริ่มต้นเท่านั้น เพราะไม่มีการควบคุมที่ดีพอสม่ำเสมอ กลายเป็นพนักงานใช้งานโดยไม่ถูกต้อง เพราะยังใช้งานได้ปกติ ทำให้เกิดคราบสะสมที่ ตัว Sensor มากเข้าจนใช้งานไม่ได้ในที่สุด

ในส่วนของผุ้ดูแลระบบที่ปกติจะมีตาราง Maintenace ตัวเครื่อง หากเป็นการ Maintenance โดยต่อสัญญาซ่อมบำรุงกับบริษัทผู้จัดจำหน่ายโดยตรงนั้นมักจะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะจะมีการซ่อมบำรุงรักษาตัวเครื่องตามระยะเวลาที่แน่นอนอยู่แล้ว แต่หากเป็นกรณีไม่ได้ต่อสัญญาซ่อมบำรุงกับบริษัทผู้จัดจำหน่าย แต่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของ HR หรือ Admin ในการดูแลระบบแทนซึ่งมักจะมีการปล่อยปละละเลยอันเนื่องมาจากความเคยชินเมื่อใช้เป็นระยะเวลานาน และ ไม่ได้ทำความสะอาดตัวเครื่องตามตาราง และ วิธีการที่ถูกต้อง ทำให้เกิดความสกปรกสะสมได้

ความผิดพลาดของผู้ใช้งาน

ความผิดพลาดของผู้ใช้งานเป็นตัวขัดขวางความแม่นยำของอุปกรณ์ finger Scan การฝึกอบรมที่ไม่เพียงพอเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สามารถก่อให้เกิดผลต่อภาพที่ถูกถ่ายไว้ และข้อมูลผลลัพธ์ที่ใส่เข้าไปในระบบสำหรับการตรวจสอบ ถ้าข้อมูลถ้าเข้าผิดพลาดก็เป็นสาเหตุให้เกิดการเข้าคู่ลายนิ้วมือและการรายงานผลที่ผิดพลาดได้ การฝึกอบรมถึงวิธีการที่เหมาะสมทำให้ความข้อวิจารณ์ถึงความผิดพลาดลดลงให้เล็กที่สุด   โปรแกรมตรวจสอบความผิดพลาด สามารถนำมาใช้เพื่อช่วยระบุข้อผิดพลาดของผู้ใช้งาน

ที่มา:

www.ehow.com

Tags: finger scan, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, fingerscan

 Print  Email