รับเดินสาย (Cabling Service)

รับเดินสาย (Cabling Service)

รับเดินสาย LAN

Cabling  Service เป็นบริการที่มีแนวคิดมาจากการที่ในปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถสร้างสรรค์และพัฒนานำเสนอ Solution ของอุปกรณ์ในระบบรักษาความปลอดภัย เช่น ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television: CCTV), ระบบAccess Control ระบบกันขโมยรวมถึงอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยอื่นๆ (Security System)

Continue Reading

 Print  Email