iClock 2500

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Finger scan) ZK Software iClock 2500

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ finger scan iclock 2500

iCLock 2500 เครื่องสแกนลายนิ้วมือขนาดใหญ่ที่สุดสำหรับบันทึกเวลาการทำงาน (Time Attendance) ในองค์กรขนาดใหญ่โดยเฉพาะ รองรับข้อมูลลายนิ้วมือผู้ใช้ได้ถึง 8,000 ลายนิ้วมือ และ เก็บ Logs บันทึกเวลาการทำงานไว้ในหน่วยความจำของตัวเครื่องได้ 200,000 รายการ ความเร็วในการสแกนลายนิ้วมือที่คนจำนวนมาก 1วินาที/คน

Continue Reading

 Print  Email