เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ทำบัตรประชาชน กับการสืบสวนของตำรวจตอนที่ 1

fingerprint scanner with id card

หลายคนอาจเคยสงสัยว่า ข้อมูลลายนิ้วมือที่สแกนผ่าน เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ตอนไปทำบัตรประชาชนนั้นสามารถนำไปใช้ในการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมในงานสืบสวนของตำรวจได้หรือไม่ ตำรวจสามารถเก็บข้อมูลลายนิ้วมือที่อยู่ในจุดเกิดเหตุแล้วนำไปเทียบกับฐานข้อมูลลายนิ้วมือของประชาชนทั้งหมดที่บันทึกไว้ตอนทำบัตรประชาชนเพื่อพิสูจน์บุคคลได้ทันทีหรือไม่

Continue Reading

 Print  Email

เครื่อสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า ในการทำวีซ่าไปต่างประเทศfinger scan and face scan for visa

เทคโนโลยีชีวภาพ(Biometrics ) ในปัจจุบันไม่ได้อยู่แค่ในห้องทดลอง หรือสถานที่พิเศษที่เข้มงวดกับการเข้าออกแล้วเท่านั้น แต่สามารถพบเห็นได้ทั่วๆไปในชีวิตประจำวันจนเราคุ้นชิน เช่น การไปทำบัตรประชาชนทุกครั้ง ก็ต้องสแกนลายนิ้วมือเก็บไว้ การทำวีซ่าไปต่างประเทศหลายๆประเทศก็ได้นำเอาระบบ Biometrics มาเป็นหนึ่งในขั้นตอนการขอวีซ่า

Continue Reading

 Print  Email

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ( Finger scan )

Why Fingerprint scanner

เครื่องสแกนนิ้วมือ คือ อุปกรณ์ที่นำเอาเทคโนโลยีชีวภาพ (Bio Technology )มาประยุกต์ใช้ในงานพิสูจน์ตัวตนของบุคคล (ฺBiometrics) เพื่อยืนยันลักษณะเฉพาะขอบบุคคลโดยใช้ลักษณะเฉพาะของลายนิ้วมือของบุคคลในการตรวจสอบ การพิสูจน์ตัวตนของบุคคลด้วยลายนิ้วมือนั้นนิยมนำมาใช้อย่างแพร่หลายในระบบสืบสวนสอบสวนของหน่วยงานด้านกฎหมายและยุติธรรม

Continue Reading

 Print  Email